Zpráva hospodaření družstva za rok 2013

14.04.2014 08:56

ZPRÁVA  HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA za rok 2013

Bytové družstvo  Lanškroun – Nerudova

 

 

1)  Hospodářský výsledek – k 31.12.2013            zisk            3 332,49 Kč

Hospodářský výsledek minulých let 2006-2012 zisk                     496,52 Kč

  Celkem     za 2006-2013                                                     3 829,01 Kč

2)  Majetek družstva – družstvo vlastnilo k  31.12.2013

 Majetek ve výši                                                              22 084 942,00 Kč

 

        3)  Členské podíly – k 31.12.2013

          Fond členských podílů –majetková účast členů                   22 084 941,00

                                           splacená část                                  17 010 629,00 Kč                                          

                                            Rizikový fond                                       228 235,00 Kč    

        4)  Finance, závazky a pohledávky

            a)  finanční prostředky -  hotovost v pokladně                         992,00 Kč

-  běžný bankovní účet                      805 177,56 Kč

                                           - spořící účet                                       276 641,00 Kč

                                           - běžný hypoteční účet  I.                       11 353,34  Kč

                                           - běžný hypoteční účet II.                      100 794,40  Kč  

                              

b) pohledávky    - 25 786,00 Kč – jedná se o přeplatek na předpisu nájemného a služeb

                           677 477,60 Kč – jedná se o pohledávky z titulu poskytnutých záloh

                                                   za služby týkající se provozu družstva

                             

                                      0,- Kč -  poskytnuté zálohy na el. energii a teplo dodav.                              

                          

c) závazky        - 73 120,00 Kč-  závazky k dodavatelům služeb týkajících se provozu                                         

                                                  družstva splatné v 2014

                       993 727,00 Kč-  závazky k družstevníkům z titulu přijatých  záloh na služby týkající se provozu družstva

                             688 832,40 Kč – FO – výše fondu oprav

                                      51,00 Kčost.závazky –propl.dr.výdajů v 1/2014

                                    570,00 Kč – závazek vůči FÚ-daň z příjmu – splatné 3/2014

                              

       d) úvěry       2 248 431,80 Kč - Hypoteční úvěr -dům 04(5,788 mil. Kč)

                                                         zaplaceno 3 539 568 Kč  

                           2 775 478,60 Kč - Hypoteční úvěr -dům 03(5,152 mil. Kč)

                      zaplaceno 2 376 521 Kč

 

5)        Vlastní běžný provoz družstva: Firma Interma,a.s. zajišťuje všechny služby tak, aby byly uspokojeny potřeby členů družstva a s potřebnou péčí spravován majetek družstva. Se všemi provozními dotazy se můžete obracet na středisko správy bytů: tel.482737977, se sídlem U Sila 1201, Liberec 30.

 

Datum 5.3.2014                                      

                                                                 Předkládá:      Monika Kocková

                                                                                                ekonom SBF Interma BYTY,a.s.

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.