Zpráva o hospodaření k 31.12.2013

04.03.2014 12:46

Společenství vlastníků domu Křížová 1611

Zpráva o hospodaření společenství k 31.12.2013

Společenství vlastníků domu Křížová 1611 vzniklo dne 15. září 2008, zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem dne 15.srpna 2009 v odd.S,vložka 4701 pod identifikačním číslem 720 31 174

 

 

Hospodářský výsledek k 31.12.2013 0,- Kč

 

SVJ nemá žádné zdanitelné příjmy ani výdaje.

 

SVJ nemá žádný majetek.

Statutární orgán – výbor : - předseda výboru Ing.Zbyněk Lipavský

- místopředseda výboru Ing.Radka Michelová

- člen výboru Lenka Dušková

Finance, závazky a pohledávky

a) finanční prostředky - hotovost v pokladně 0,00 Kč

- na běžném bankovním účtu 173 372,52 Kč

 

b) pohledávky - saldo předpisu a úhrad služeb od vlastníků 1 072,00 Kč

- poskytnuté zálohy dodavatelům 31 260,00

- uhrazené služby týkající se provozu domu 805 530,48 Kč

(teplo,el.,vodné,pojištění,úklid,..)

pohledávky za BD Zenit (již uhrazeno v 2014)- z toho:

předpisy za družst.byty 137 148,00 Kč

platby od vlastníků na šp.bank.účet 33 435,00 Kč

nákl.příštího období –pojištění 2014 9 909,65 Kč

 

c) závazky - přijaté zálohy na služby 807 372,00 Kč

výše fondu oprav 375 664,00 Kč

závazky po splatnosti 0,- Kč

závazky k dodavatelům za služby splatné 2014 8 691,65

 

 

Účetní postupy:

Veškeré účetní operace jsou prováděny na účtech závazků a pohledávek..

Bankovní spojení Společenství vlastníků domu Křížová 1611 – FIO banka : 2900260843/2010

Veškeré finanční operace SV probíhají přes tento bank.účet.

 

Významné změny v účetních postupech:

Od 1.1.2012 vede společenství úplně samostatné účetnictví . K žádným významným změnám v účetních postupech oproti roku 2012 nedošlo..

 

Vlastní běžný provoz společenství : správcovská firma Interma BYTY, a.s. zajišťuje dle potřeb společenství všechny služby a jeho zákonné činnosti tak, aby byly uspokojeny potřeby jednotlivých vlastníků a s potřebnou péčí spravován jeho majetek a finance, a aby dále byly plněny všechny smluvní a zákonné závazky a povinnosti společenství. Se všemi provozními dotazy se můžete obracet na naše středisko správy bytů :

tel. 482 737 977 se sídlem:U Sila 1201, Liberec 30.

 

 

Datum 27. 2. 2014

 

Předkládá: Monika Kocková - ekonom SBF Interma BYTY, a.s.

Libor Kafka - vedoucí SBF Interma BYTY, a.s. .

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.