INTERMA BYTY akciová společnost

  Správa bytového fondu vznikla v roce 1996 jako samostatné středisko  správa nemovitostí společnosti INTERMA, a.s. sídlící v Liberci. Od roku 2013 bylo středisko v rámci restrukturalizace mateřské firmy osamostatněno včetně vlastních nájemních domů. Základní kapitál společnosti je 2 mil. Kč. Společnost vlastní 49% podíl 6-ti obytných domů, 5 bytových domů (100%) v nihž se nachází 364 bytů. Hodnota vlastního majetku je 228 mil Kč

 Společnost INTERMA BYTY v současné době zajišťuje správu nemovitostí s 4.628 bytovými jednotkami, pro 98 bytových družstev a společenství vlastníků (SVJ) v 13-ti městech naší republiky v celkové účetní hodnotě cca 4,12 mld. Kč.

    Společnost Interma BYTY,a.s. je největší správa nemovitostí v regionu spravujícím majetek bytových družstev jimž byla poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů. Interma, a.s. byla průkopníkem developerských projektů bytových družstev již od roku 1998, současne zajišťovala jejich správu od založení. V současné době spravujeme 27 takovýchto bytových družstev.

    Převážně mladý 13-ti členný kolektiv pracovníků společnosti je pravidelně vzděláván, jak v oblasti právní, tak i v oblasti účetní. Vedení společnosti Interma BYTY, a.s. důsledně dbá na uplatnění osobní odpovědnosti každého jednotlivého pracovníka a výsledky jeho práce jsou pravidelně kontrolovány.

    Díky flexibilitě zaměstnanců jsme schopni pružně reagovat na individuální požadavky správy domů našich klientů nejenom v Liberci. Z tohoto důvodu jsme schopni provádět správu nemovitostí s diametrálně odlišnou strukturou vlastnických vztahů, kdy jsou v jednom společenství vlastníků jednotek všechny možné formy vlastnictví. Jsme schopni zpracovat domy kde je zajištóvána současná správa nemovitostí pro společenství svlastníků, bytového družstva a nájemních bytů. Takové případy kladou nároky na vysoký standard účetních dovedností z důvodu rozdílnosti účetních postupů dle vlastnického práva.
   Tuto činnost vykonáváme za pomocí speciálně vyvinutého software pro technickou správu jednotlivých domů současně propojeného do účetnictví, vyúčtování záloh a jeho internetovou variantu pro prohlížení dat výborem jednotlivých SVJ nebo bytových družstev. Individuální uživatelé mohou využít omezenou variantu internetového prohlížeče pro prohlížení dat „svého“ prostoru. Na vývoji těchto software jsme se spolupodíleli tak, aby vyhovovaly vysokým kvalitativním a bezpečnostním standardům, jež má naše správa nemovitostí nastaveny.

 

Pojištění odpovědnosti máme sjednáno u ČSOB Pojišťovny, a.s. ve výši 10 mil. Kč.

 

 

Novinky kancelář správy

Uzavření pracoviště pro veřejnost

24.06.2016 12:49
Dne 4.7.2016 budou z důvodu čerpání dovolených zrušeny úřední hodiny pro styk s veřejností. Úřední hodiny dne 7.7.2016 zůstávají nezměněny. Za případné komplikace se předem omlouváme.

Nedostupnost pevných telefoních linek

14.06.2016 14:38
Z důvodu změny operátora budou od 24.6.2016 do 29.6.2016 nefunkční pevné linky SBF Interma BYTY a.s.. Uváděné mobilní telefony v kontaktech, budou po celou dobu funkční a dále je pro případ potřeby...

Zkrácení provozní doby

06.06.2016 08:45
Dne 13.6.2016 bude z technických důvodů zkrácena provozní doba kanceláře a to od 8:00 hod do 12:00 hod.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>