Ve dnech 17.5. - 18.5.2016 bude z důvodu rekonstrukce IT rozvodů odstavena kancelář. Nebudou fungovat telefony, e-maily a webová komunikace.

  INTERMA BYTY akciová společnost

  Správa bytového fondu vznikla v roce 1996 jako samostatné středisko  správa nemovitostí společnosti INTERMA, a.s. sídlící v Liberci. Od roku 2013 bylo středisko v rámci restrukturalizace mateřské firmy osamostatněno včetně vlastních nájemních domů. Základní kapitál společnosti je 2 mil. Kč. Společnost vlastní 49% podíl 6-ti obytných domů, 5 bytových domů (100%) v nihž se nachází 364 bytů. Hodnota vlastního majetku je 228 mil Kč

 Společnost INTERMA BYTY v současné době zajišťuje správu nemovitostí s 4.628 bytovými jednotkami, pro 98 bytových družstev a společenství vlastníků (SVJ) v 13-ti městech naší republiky v celkové účetní hodnotě cca 4,12 mld. Kč.

    Společnost Interma BYTY,a.s. je největší správa nemovitostí v regionu spravujícím majetek bytových družstev jimž byla poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů. Interma, a.s. byla průkopníkem developerských projektů bytových družstev již od roku 1998, současne zajišťovala jejich správu od založení. V současné době spravujeme 27 takovýchto bytových družstev.

    Převážně mladý 12-ti členný kolektiv pracovníků společnosti je pravidelně vzděláván, jak v oblasti právní, tak i v oblasti účetní. Vedení společnosti Interma BYTY, a.s. důsledně dbá na uplatnění osobní odpovědnosti každého jednotlivého pracovníka a výsledky jeho práce jsou pravidelně kontrolovány.

    Díky flexibilitě zaměstnanců jsme schopni pružně reagovat na individuální požadavky správy domů našich klientů nejenom v Liberci. Z tohoto důvodu jsme schopni provádět správu nemovitostí s diametrálně odlišnou strukturou vlastnických vztahů, kdy jsou v jednom společenství vlastníků jednotek všechny možné formy vlastnictví. Jsme schopni zpracovat domy kde je zajištóvána současná správa nemovitostí pro společenství svlastníků, bytového družstva a nájemních bytů.    Takové případy kladou nároky na vysoký standard účetních dovedností z důvodu rozdílnosti účetních postupů dle vlastnického práva.
   Tuto činnost vykonáváme za pomocí speciálně vyvinutého software pro technickou správu jednotlivých domů současně propojeného do účetnictví, vyúčtování záloh a jeho internetovou variantu pro prohlížení dat výborem jednotlivých SVJ nebo bytových družstev. Individuální uživatelé mohou využít omezenou variantu internetového prohlížeče pro prohlížení dat „svého“ prostoru. Na vývoji těchto software jsme se spolupodíleli tak, aby vyhovovaly vysokým kvalitativním a bezpečnostním standardům, jež má naše správa nemovitostí nastaveny.

    Tyto naše cíle při správě nemovitostí jsou také obsaženy v certifikátu systému řízení kvality ISO 9001, jehož jsou držitelem všechny střediska společnosti Interma.

Pojištění odpovědnosti máme sjednáno u ČSOB Pojišťovny, a.s. ve výši 10 mil. Kč.

 

 

Novinky kancelář správy

Odstávka kanceláře

13.05.2016 12:38
Ve dnech 17.5. - 18.5.2016 bude z důvodu rekonstrukce IT rozvodů odstavena kancelář. Nebudou fungovat telefony, e-maily a webová komunikace.

Insolvence Interma, a.s

25.01.2016 13:44
Vzhledem k množícím se dotazům ohledně insolvence společnosti Interma, a.s. předkládáme toto prohlášení.     Správce nemovitostí - společnost Interma BYTY, a.s. není v insolvenci ani v konkurzu. Interma BYTY a.s.  je samostatný subjekt který je zcela nezávislý na...

Otevírací doba svátky

18.12.2015 14:23
Po dobu vánočních svátků je upravena otevírací doba takto:   Provozní doba:   po 21.12.2015    8:00 - 16:00 hod pokladne otevřena. út  22.12.2015    8:00 - 12:00 hod. st  23.12.2015    8:00 - 12:00...

Odečty patních měřidel

17.12.2015 11:03
Pro domovníky Nejzažší termín pro dodání odečtů patních měřidel je pondělí 28.12.2015. Všem domovníkům byly v polovině prosince t.r. zaslány odečtové formuláře které vyplněné zašlou na adresu lenka.hozakova@interma-byty.cz. Směrnice pro odečty je KE STAŽENÍ ZDE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>