Pozvánka na dílčí členskou schůzi - dům č.p. 1086

23.03.2016 08:58

    Bytové družstvo ZELENÉ ÚDOLÍ, Masarykova 12, Liberec 1, IČ: 25441906

                                  

                                                        P O Z V Á N K A                                                                
           na dílčí členskou schůzi bytového družstva – dům č. p. 1086, která se koná
              ve čtvrtek 21. dubna 2016 od 18.30 hod v přízemí domu 1086

 

Program: 1)  Zpráva o činnosti družstva a výsledky hospodaření za r. 2015
                             /zpráva o hospodaření je vyvěšena v každém domě/
                  2)  Rozprava o připravovaných opravách a rekonstrukcích v r. 2016
                  3)  Zvýšení měsíční částky do fondu oprav o 3,- Kč za m2 obytné plochy
                       a zvýšení o 100,- Kč za garážové stání v garážovém domě
                  4)  Volba třetího člena představenstva a přerozdělení funkcí
                  5)  Zpráva kontrolní komise
                  6)  Diskuse, různé připomínky

O každém bodu programu bude diskutováno a poté bude následovat hlasování.

Příloha. Plná moc pro případ, že se nemůžete osobně zúčastnit. Plnou mocí můžete
               pověřit mne i jinou osobu a vyplněnou předat před schůzí při prezenci.

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese
www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/pastelova a u předsedy představenstva.


                                                                              Ing. Pavel Teichmann, v.r.
V Liberci 16. 3. 2016                                                předseda představenstva                                                        

 

                                       

                                                         Plná moc

Člen bytového družstva ZÚ (zmocnitel)…………………………………………………………………
          uděluje plnou moc

panu, paní (jméno pověřeného)…………………………………………………………………………….
          k zastupování na jednání členské schůze bytového družstva ZÚ dne 21. 4. 2016

                                                           
                                                                      ……………………………………………………………..
                                                                                 podpis zmocnitele 
                                 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.