Virtuální kancelář on-line  stránka v rekonstrukc ale funkční

v níže uvedených odkazech najdete on-line formuláře pro nejčastěji prováděné úkony. Po odeslání Vás bude kontaktovat referentka, která Vám zašle příslušné dokumenty se zaznamenanými změnami.  

Žádost o přístupové  heslo

Zapomenuté heslo

Podatelna dokumentů

Nahlásit stavy podružných měřidel.(vodoměrů, indikátorů tepla, elektroměrů garáží atd.) POZOR, u všech měřidel jiná barva posledních číslic značí pozici za desetinnou čárkou.U digitálních indikátorů tepla je třeba najít údaj, který je pouze v jednotkách Gj nebo, MWh nebo kWh (bez lomítek atd.). Návody na kalorimetry jsou ZDE

Nahlásit nebo odhlásit spolubydlící osoby POZOR, pokud máte byt v nájmu (družstevní nebo nájemní) a v bytě nebudete bydlet spolu s přihlášenými osobami, musíte mít souhlas pronajímatele (družstva). Souhlasu není třeba, pokud byt užíváte (bydlíte) spolu s podnájemníky.

Žádost o souhlas s podnájmem  Souhlas pronajímatele s podnájmem je nutný, pokud jste členem družstva nebo nájemníkem a prostor k němuž máte užívací právo na základě nájemní smlouvy, a který neužíváte (nebydlíte). Pokud jej hodláte pronajmout, je nutné nejprve získat souhlas pronajímatele s podnájmem.

Změna kontaktních spojení

Změna korespondenční adresy

Změna příjmení

 

Nahlásit změnu vlastníka  Protokol je podkladem pro zaevidování změny vlastníka daného prostoru a zároveň podkladem pro rozúčtování nákladů za energie. POZOR - pokud je datum změny vlastníka odlišné od data fyzického předání prostoru, je třeba na tento rozdíl upozornit správce.

Dotaz na zůstatek úvěru

Žádost o prodloužení nájmu

Knihovna návodů k obsluze

Knihovna tiskopisů

Sazebník poplatků 

 

Kontakt

Interma BYTY a.s.
akciová společnost
U Sila 1201
Liberec 30
46311

482 737 977
604 227 931

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek 8:00-11:00 12:00-16:00
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

webmaster: Libor Kafka © 2013 Interma BYTY, a.s.