Formuláře k vyplnění 

v níže uvedených odkazech najdete on-line formuláře pro nejčastěji prováděné úkony. Po odeslání Vás bude kontaktovat referentka, která Vám zašle příslušné dokumenty se zaznamenanými změnami.  

Žádost o přihlašovací údaje na klienstký portál  

Zapomenuté heslo na klienstký portál 

Podatelna dokumentů 

Nahlásit stavy podružných měřidel (vodoměrů, indikátorů tepla, elektroměrů garáží atd.) U digitálních indikátorů tepla je třeba najít údaj, který je pouze v jednotkách Gj nebo MWh nebo kWh (bez lomítek atd.). Návody na kalorimetry jsou ZDE

Nahlásit nebo odhlásit spolubydlící osoby Povinost ze zákona! POZOR, pokud máte byt v nájmu (družstevní nebo nájemní) a v bytě nebudete bydlet spolu s přihlášenými osobami, musíte mít souhlas pronajímatele (družstva), použijte "žádost o souhlas s podnájmem"

Žádost o souhlas s podnájmem pro družstevníky a nájemníky. Souhlas pronajímatele s podnájmem je nutný, pokud prostor, k němuž máte užívací právo na základě nájemní smlouvy, neužíváte (nebydlíte) a hodláte jej pronajmout.

Pro vlastníky - nahlášení nájemníků. Povinnost každého vlastníka nahlásit, že jste byt přenechali k užívání jiné osobě (např. do nájmu), je zakotvena v § 1177 občan.zákoníku.  Použijte tento odkaz pro vyplnění formuláře.

Změna kontaktních spojení

Změna korespondenční adresy Korespondenční adresa slouží pro zasílání korespondence spojené s prostorem v případě, že se na adrese prostoru trvale nezdržujte. Zejména pro vyúčtování záloh, pozvánek na shromáždění, schůzí atd.

Změna příjmení

Nahlásit změnu vlastníka  Protokol je podkladem pro zaevidování změny vlastníka prostoru u správce a zároveň podkladem pro rozúčtování nákladů za energie. POZOR - pokud je datum změny vlastníka odlišné od data fyzického předání prostoru, je třeba na tento rozdíl upozornit!

Dotaz na zůstatek nesplaceného členského podílu

Žádost o prodloužení nájmu

Knihovna návodů k obsluze

Knihovna tiskopisů

Sazebník poplatků 

 

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.