Pozvánka na schůzi 5.2.2014

21.01.2014 13:54

Bytové družstvo RÝNOVICKÁ NISA

IČ : 28690354

Masarykova 522/12

460 01 Liberec 1

 

 

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi družstva

 

 

Datum konání : 5.2.2014 v 17,00 hod.

 

Místo konání : Široká 5135, Jablonec nad Nisou – byt č. 6 / vzorový byt /

 

Pozvaní hosté : Ing. Martin Stašák, vedoucí IS ( Interma  a.s. )

                           

 

 

Program :

 

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva představenstva

3) Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2013

4) Informace o připravovaném rozdělení BD RÝNOVICKÁ NISA

5) Volba představenstva družstva

6) Schválení refinance úvěru

7) Informace o přípravě nových stanov

8) Provozní záležitosti, diskuze, závěr

 

V Liberci, dne 20.1.2014

 

 

 Ing. Miloslava Ježková                                                                                          

                                                                                      předseda družstva

 

 

 

 

 

Přílohy : - Průvodní dopis + formulář plné moci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                            

 

kromě běžných záležitostí se tato členská schůze svolává též za účelem seznámení družstevníků s aktuální situací družstva, se záměrem rozdělení Bytového družstva RÝNOVICKÁ NISA, s přeúvěrováním stávajících úvěrů a informacemi souvisejícími s novým zákonem o obchodních korporacích, který je účinný od 1.1.2014.  Proto zdůrazňuji nutnost, se této schůze zúčastnit .

 

Pokud se však nechcete nebo nemůžete schůze zúčastnit osobně, využijte prosím alespoň obvyklého postupu a pověřte někoho důvěryhodného plnou mocí, aby Vás mohl na členské schůzi zastoupit. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na předsedu nebo jiného člena orgánů družstva, žádám Vás tímto o její předání či zaslání přímo dotyčné osobě nebo o vhození do její poštovní schránky, a to nejpozději do 4.2.2014 (rodná čísla a adresy vyplňovat nemusíte). V případě,    že Vás bude zastupovat jiná třetí osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci.          Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

S pozdravem

                                                          

                                                                              Ing. Miloslava Ježková

                                                                               předseda družstva

 

V Liberci, dne 20.1.2014

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------    %   ----------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................…….. , R.Č. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…............................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..…., R.Č. : …….…………………. ,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….……. ,

 

aby mne dne 5.2.2014 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva RÝNOVICKÁ NISA,      IČ : 28690354, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ..........................................

                                 Podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.