Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 6.5.2014

22.04.2014 16:46

P O Z V Á N K A

 

      na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401688,

          sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  6.5.2014 v  17,00 hod. 

 

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1204,  463 11 Liberec 30

 

Pozvaní hosté :  - Ing. Miloslava Ježková –manažer bytových družstev Interma BYTY,a.s.                  

                            - JUDr. Jana Seemanová – notářka

 

Program :

        1.      Zahájení, prezence

        2.      Schválení ustanovení stanov čl. 1 až čl. 34, čl. 44 až čl. 58

        3.      Schválení ustanovení stanov čl. 35 až čl. 43

        4.      Odvolání předsedy a místopředsedy družstva a volba nového představenstva    

        5.      Schválení směrnice na rozúčtování služeb  ke stažení zde 

        6.      Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2012   ke stažení zde

        7.      Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2013  ke stažení zde 

        8.      Schválení odměn členům statutárních orgánům družstva

        9.      Převedení odměn statutárním orgánům družstva na paušální náhrady nákladů za výkon funkce  

       10.    Dluhy, provozní záležitosti

       11.    Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 15.4.2014

                                                                                                                                                                                   

 

   Mgr. Jiří Vraný Ph.D.,v.r.

                                                                                                   předseda družstva  

                               

 

Přílohy : Průvodní dopi

               Plná moc ke stažení zde

               Stanovy BD GAMA

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-gama, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

   

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                            

 

Chci vás tímto pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva GAMA.

 

    Od ledna 2014 platí nový občanský zákoník a pro další fungování našeho družstva v souladu se zákonem jsou nutné dvě důležité změny a to schválení nových stanov a podpis nových nájemních smluv.

 

     Pro schválení stanov je potřeba účast všech členů družstva. Vaše účast na této schůzi je tedy nezbytná. Zároveň musí být přítomna státní notářka. V případě že se schůze bude  muset  opakovat pro neúčast členů bude nutné jí pozvat znovu a to povede k nárůstu nákladů družstva, které budeme muset všichni uhradit v rámci vyúčtování služeb. Nehledě na ztracený čas mnoha lidí, kteří se na přípravě schůze podílejí.

 

    Proto prosím, pokud se schůze zúčastnit opravdu nemůžete, vystavte v souladu se stávajícími stanovami plnou moc nějakému zástupci.  Díky všem, kteří plnou moc zaslali v loňském roce –  i přesto nebyla schůze opět usnášení schopná.

 

    Vyplněním přiložené plné moci mne můžete  zmocnit k tomu, abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete ale vystavit i kterékoliv jiné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutné notářsky ověřovat.

 

    Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu prosím o její doručení do 5.5.2014. Můžete jí donést mně osobně (bydlím v domě - byt č. 46), zaslat poštou, či vhodit do schránky a nebo zaslat do kanceláře Správy bytů Interma a.s.: U Sila 1204, Liberec 30. Mé trvalé bydliště je Seniorů 1207, RČ si doplním. V případě,že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci.

 

Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

    Jak můžete vidět v programu i ve stanovách, bude potřeba také zvolit nové předsednictvo družstva. Bude mít tři členy – předsedu a dva místopředsedy. Zvažte tedy prosím svou případnou kandidaturu. I pokud já a pan Kloss coby stávající vedení dostaneme opět vaši důvěru, bude potřeba ještě jeden další člen družstva.

 

    Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

 

Na schůzi se budou též podepisovat nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

 

S pozdravem

 

         Mgr. Jiří Vraný Ph.D. , v.r.                                                        

             předseda družstva

 

V Liberci, dne 15.4.2014

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.