Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků dne 30.4.2019

12.04.2019 09:45

P O Z V Á N K A

na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků domu č.p. 47, Michalovice, Mladá Boleslav, IČO: 03159965,

                                                       sídlem: Michalovice 47, 293 01 Mladá Boleslav

 

 

Datum konání:  30.4.2019 v 17:00 hod

Místo konání:  vestibul domu č.p. 47 (dům C), Michalovice 47, Mladá Boleslav                        

Pozvaní hosté: zástupci správcovské firmy Interma BYTY a.s., Liberec

                           notářka

 

Program

 1. Zahájení, prezence, volba orgánů schůze
 2. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018 ke stažení zde
 3. Schválení nových stanov společenství ke stažení zde
 4. Odvolání předsedy společenství a volba nového statutárního orgánu
 5. Instalace bezpečnostního kamerového systému v domě
 6. Instalace bezklíčového přístupového systému do domu a změna režimu přístupu do jednotlivých bloků a podzemní garáže
 7. Instalace tlakové posilovací stanice pitné vody za účelem dosažení odpovídajícího tlaku ve všech patrech domu
 8. Oprava příjezdové komunikace k parkovacím stáním na dvoře domu
 9. Výměna plotu mezi pozemky náležejícími k domu č.p. 47 a golfovým hřištěm
 10. Zemní úpravy na společných pozemcích před hlavním vchodem do domu včetně osetí trávou
 11.  Schválení navýšení částky za služby domovníka
 12. Provozní záležitosti
 13. Diskuse, závěr
 14.  

V Mladé Boleslavi, dne 9.4.2019

 

 

                                                                                        JUDr. Petr Douša, v.r.

                                                                                     předseda společenství vlastníků

                                                                                                  

Přílohy: Průvodní dopis + plná moc

              

Podkladové materiály na shromáždění (včetně navrhovaných Stanov společenství a Výroční zprávy hospodaření za rok 2018) naleznete na internetové adrese: www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/svmichalovice-47/.

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.