Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 10.11.2015

20.10.2015 09:40

                                        P O Z V Á N K A

na  shromáždění společenství vlastníků domu Seniorů 1617, 463 11 Liberec 30


Datum konání : 10.11.2015 v 18:00 hod.

Místo konání :  sušárna bytového domu  Seniorů 1617, Liberec 30


Pozvaní hosté :  Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.
                           Iva Loumová - domovník


Program :

1) Zahájení, prezence.
2) Informace o nové legislativě a přípravě nových stanov.
3) Schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2014.
4) Schválení pravidelného příspěvku do fondu oprav a způsob jeho pravidelného navyšování.
5) Schválení paušálních náhrad za výkon funkce orgánům SV.
6) Provozní záležitosti, diskuse, závěr.

 

V Liberci, dne 16.10.2015

                                                                                                                                                                   
                                                                                     Ing. Luděk Vacek, v.r.
                                                                                   SV domu Seniorů 1617

 

Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc    
              Zpráva o hospodaření za rok 2014

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-seniorů-1617  a u předsedy výboru .

 


Vážená paní - Vážený pane,

                                                                         
pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 10.11.2015 zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění  společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě  manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.


Liberec, dne 16.10.2015                                                                           
                                                                                                            Ing. Luděk Vacek, v.r.
                                                                                                              předseda výboru SV
                                                                                                                 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------


                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

aby mne dne 10.11.2015  zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Seniorů 1617,   463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................
                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.