Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 14.11.2018

22.10.2018 11:03

P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1613,

Křížová 1613, 463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání :  14. listopadu 2018,  v 17:30 hod.

Místo konání : sušárna našeho domu – Křížová 1613, 463 11 Liberec 30

Pozvaní hosté : družstevníci ( BD ZENIT ) z našeho domu

                         

                          

Program :

1) Zahájení, prezence                                                                                                                   

2) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření  za rok 2017

3) Provozní záležitosti

4) Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 24.9.2017

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                    Radek Vorel, v.r.  

                                                                                      předseda SV

     

Přílohy : Plná moc    

              Zpráva hospodaření za rok 2017 ke stažení zde

 

                                                                                                               

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

aby mne dne 14.11.2018  zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Křížová 1613, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.