Pozvánka na členskou schůzi dne 20.6.2019

27.05.2019 16:15

P O Z V Á N K A

 

             na členskou schůzi Bytového družstva NOVA, IČO: 254 84 753,

                    sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání:  20.6.2019  v 17:00 hod.

Místo konání: restaurace Parkhotel Morris, Žižkova 269, Nový Bor

 

Program :   

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva předsedy družstva
  3. Schválení nových stanov družstva
  4. Odvolání předsedy družstva a volba nového představenstva družstva
  5. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018
  6. Schválení paušálních náhrad představenstvu družstva za rok 2018
  7. Topení a teplá voda - havárie 11/2018
  8. Ostatní provozní záležitosti
  9. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté :

Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev (Interma BYTY, a.s.

JUDr. Ladislava Holasová - notářka

 

V Novém Boru, dne 27.5.2019

 

                                                                          Petr Mašek, v.r.

                                                                          předseda družstva

 

 

Přílohy:   Průvodní dopis + formulář plné moci

                Výsledky hospodaření za rok 2018 ke stažení zde

                  Stanovy družstva ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese  www.interma-byty.cz/uzivatele/novy-bor/   a u předsedy družstva.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,   

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi Bytového družstva NOVA. V souvislosti s konáním této  členské schůze dne 20.6.2019 bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že na schválení stanov je potřeba účast všech členů družstva.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete zmocnit mne, či místopředsedu družstva pana Vojtěcha Křivana k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.                                          

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, či místopředsedu, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 19.6.2019, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.                                   

S pozdravem

 

                                                                                              

                                                                                         Petr Mašek, v.r.

            předseda družstva

Nový Bor, dne 27.5.2019

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , Dat. nar..: .................................,

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., Dat. nar.: …….………….………,

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

aby mne dne 20.6.2019 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva NOVA, IČO: 254 84 753, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............            ...............................................

                                                                                                       podpis                                   

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.