Zápis z členské schůze Bytového družstva ZÚ GAMA 2017

26.04.2017 11:48

ZÁPIS

 

               z členské schůze Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401688,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání :  11.4.2017 v 18,00 hod.

 

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30

 

Přítomní hosté :  - Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev Interma BYTY a.s.

                                -   paní Loumová a pan Nýdrle za domovní službu

 

Účast :              přítomno 25 členů, z toho 15 v zastoupení

                          celkový počet členů družstva k současnému datu je 48

                                                     

Program :

 

1.    Zahájení, prezence :

                členská byla shledána usnášeníschopnou.

 

2.    Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2016 :  Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky r. 2016 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku - tento bod byl členskou schůzí schválen jednomyslně. Zisk z hospodaření ponechán na běžném účtu. Hlavní a největší výdaj za r. 2016 z fondu oprav byl na obnovu balkonů.

 

3.    Schválení  paušálních náhrad členům statutárních orgánům družstva :

                 tento bod byl členskou schůzí schválen jednomyslně.

 

4.    Dluhy, provozní záležitosti : K dnešní datu prakticky bez členských dluhů, jen drobná opomenutí. Byla provedena změna statutu “travnaté plochy” na reálně existující “parkoviště” v katastru nemovitostí. Odklízení sněhu z parkoviště u domu nad rámec činnosti domovní služba bude nyní dle potřeby zajišťováno mechanizací najaté služby třetí strany a hrazeno z běžného účtu (asi 500Kč / hod. provozu). Průběžně probíhá a po vlastním nahlášení bude probíhat oprava garážových vrat, prahů a zárubní v důsledku stavu koroze. Do některých garáží dokonce zatéká a díky tomu i opadává omítka. Tyto opravy lze obvykle hradit z fondu oprav. Naopak, z fondu oprav nemohu být hrazeny individuální avšak velmi nutné výměny přívodních hadic k záchodu, umyvadlům a dřezu v jednotlivých bytech, neboť se nejedná o pevnou součást domu. Nutná bude též i oprava úžlabí střechy, protože do některých bytů v důsledku toho zatéká.

 

5.    Diskuse, závěr : byla probírána možnost instalace pohybových čidel osvětlení na chodbách domu.

 

V Liberci, dne 11.4.2017,

zápis provedl Richard Kloss - místopředseda družstva                                                                                                                                                                                 

 

   

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.