Zápis z členské schůze konané dne 7.9.2018

07.09.2018 18:02

ZÁPIS

z jednání členské schůze Bytového družstva VLNAŘSKÁ

Datum a místo konání: 7. 9. 2018, Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999/51, 17:00 hod.

Počet členů Bytového družstva VLNAŘSKÁ (dále jen „BDV“) k 7. 9. 2018: 224

Přítomno celkem: 39 členů BDV, včetně plných mocí – celkem 40 hlasů

Program:

1. Zahájení, prezence

2. Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze BDV

3. Zpráva kontrolní komise

4. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2017

5. Schválení navýšení celkové tvorby fondu oprav

6. Informace o přípravě generální opravy střech na domech BDV

7. Dluhy, provozní záležitosti

8. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté:

  • Ing. Miroslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.,
  • Michal Večerník – domovník.

 

 

  1. Zahájení, prezence

Členské schůzi předsedal Mgr. Mochal, předseda představenstva BDV. Za představenstvo byl přítomen místopředseda Ing. Kubín a za kontrolní komisi Ing. Vondroušová.

Vzhledem k počtu přítomných členů BDV (39) Mgr. Mochal zkonstatoval, že členská schůze BDV není usnášeníschopná v souladu s ust. čl. 24 odst. 6 Stanov BDV, neboť není přítomná nadpoloviční většina všech členů BDV. Přítomným členům BDV byl oznámen termín náhradní členské schůze, která se bude konat dne 21. 9. 2018 v 17:00 hod. na SOŠ Liberec, Jablonecká 999/51.

Členská schůze byla poté ukončena.

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.