Zápis ze schůze SV Křížová 1614 konané dne 25.11.2015

08.12.2015 08:40

Zápis ze schůze společenství vlastníků domu Křížová 1614

463 11  Liberec 30

 

Datum : 25.11.2015 v 19.00 hod.

 

Místo konání : sušárna domu Křížová 1614, Liberec 30

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

                          Iva Loumová – domovník

                          Jaroslav Nýdrle – technik

                                                                               

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT -  70,72%

 

Dle předloženého programu:

 

  1)   Zahájení, prezence

Shromáždění zahájil Ing. Jiří Šindelář, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 70,72% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

 

2)   Schválení účetní uzávěrky za rok 2014

M. Ježková seznámila přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2014.

Poté nechal předsedající hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2014 v předloženém znění.

                  Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

3)   Úprava vody ( odstranění vodního kamene )

      Po špatných zkušenostech ostatních SV s instalací zařízení pro stabilizaci vodního kamene se tato

     úprava nebude řešit. Dle vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. je voda zcela v pořádku.

              Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

4)   Zabezpečení kočárkárny ( matová fólie )

    Provede se instalace matové fólie do kočárkárny.

                Schváleno 100% přítomných vlastníků

 

5)  Informace o plánované stavbě montovny v našem sousedství

     Původní záměr firmy Inteva postavit novou montovnu v Zeleném Údolí, na pozemku kde stával areál zemědělského podniku, byl zrušen vzhledem k nesouhlasným stanoviskům obyvatel tohoto sídliště, které byly podpořeny vedením městské části Vratislavic nad Nisou. Inteva staví své sídlo v Rychnově. O jiné plánované výstavbě v této lokalitě nejsme informováni.

 

6)  Informace o nové legislativě a přípravě nových stanov

Ing. Miloslava Ježková informovala přítomné o změnách v legislativě a přípravě nových stanov,  které je třeba přizpůsobit zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku, který je v platnosti od 1.1.2014. Změna stanov bude provedena na konci roku 2016. Dle rozhodnutí vrchního soudu zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov se netýká SV vzniklých před 1.1.2014.

 

 7) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

         

-          stížnosti na hluk z pronajatého bytu  – bude informován majitel bytu

-          koupí se nová nástěnka na požární řád a ostatní informace

-          sušárna – topení bude přiškrceno ( pouze na stupeň 3 ) – zajistí pan Nýdrle

      -          hromadí se letáky u schránek – obsah schránky si má uklízet každý sám

-          záměr pískoviště – nebylo vybráno vhodné místo

-          u předního vchodu – neodhazovat odpadky do kanálu

 

V Liberci dne 25.11.2015                                                                             

                                                                                                                                           

Zapsala: Ing. Ježková                                      

                                                                              Ing. Jiří Šindelář

                                                                             předseda Výboru

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.