Zápis ze shromáždění vlastníků dne 4. listopadu 2019

26.11.2019 14:17

Společenství vlastníků domu Ořechová 1615 Liberec

IČ: 72067721

se sídlem Ořechová 1615/7, 46311 LIBEREC 30

 

Zápis ze shromáždění vlastníků dne 4. listopadu 2019

 

 

Místo konání: vestibul domu – Ořechová 1615, 463 11 Liberec 30

 

Pozvaní hosté : - Iva Loumová – domovník,

- Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

- Václav Černý- údržbář

 

Program :

 

1. Zahájení, prezentace

Shromáždění zahájila Světlana Ryšánková, předsedkyně výboru SV. Přivítala přítomné členy SV (jejich zástupce) a představila hosty. Uvedla, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně, nebo na základě plné moci 59,84% hlasů členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.

 

2. Seznámení se zprávou hospodaření a schválení účetní závěrky za rok 2018

Ing. Ježková seznámila přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků k 31.12.2018. Účetní jednotka nevykazuje pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Poté nechala předsedající hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2018 v předloženém znění. Bylo odsouhlaseno, že zisk ve výši 1 070 Kč bude převeden do fondu oprav. Zisk byl generován z poplatků za pozdní úhrady měsíčních předpisů záloh a poplatku za pronájem.

Rezerva pro rok 2019: 60 000 Kč (kotelna, výtah, drobné výdaje)

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.

 

3. Nově vytvořená dopravní situace v ulici Ořechová - dopis starostovi Vratislavic

Shromáždění schválilo odeslání dopisu panu starostovi Vratislavic nad Nisou ohledně vzniklé dopravní situace v ulici Ořechová, Vratislavice nad Nisou

 

4. Třídění odpadu - probráno, vysvětleno

 

5. Problematika pořádku v bytovém domě a okolo něj – probráno, vysvětleny důvody ( blechy, štěnice )

 

6. Noční klid a s ním spojené problémy, Občanský zákoník §127 - v případě nedodržení Občanského zákoníku §127 – bude doručen vytýkací dopis

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.

 

7. Provozní záležitosti

  • úklid sušárny

  • vzniklá díra na našem pozemku od kanalizace (kamžitě vyřešeno druhý den SČVaK )

 

8. Diskuse

Problematika pozemku před hlavním vchodem, předběžně schválena koupě celého pozemku pro bytový dům SVJ Ořechová 1615/7

Odsouhlaseno 100% přítomných členů

 

9. Závěr

Předsedající poté po krátké diskuzi shromáždění ukončila.

 

 

Sepsala: Mgr. Ryšánková Světlana

 

V Liberci dne 6.11.2019

 

 

 

 

Mgr. Ryšánková Světlana, předseda, Pavlína Karmazínová, místopředseda SVJ

 

Společenství vlastníků domu Ořechová 1615/7

IČ: 72067721

se sídlem Ořechová 1615/7, 46311 LIBEREC 30

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.