Výčet obvyklých domovnických prací

 

Venkovní úklidové práce:                                                                                                                                                        

 •  zametání chodníků a přístupových ploch podle specifikace 1 x za měsíc
 •  úklid kolem kontejneru podle potřeby v souladu se svozovým plánem
 •  úklid před garážemi do 3 m  dle potřeby          
 •  úklid střech domů 1 x ročně              
 •  čištění okapových svodů a vpustí 1 – 2 x ročně
 •  úklid přístupových chodníků od sněhu
 •  pravidelný úklid odpadků kolem domů
 •  vysávání drážek výtahu 1 – 2 x ročně
 •  úklid sesunuté mulčovací kůry

 

Venkovní údržba:    

 • sypání chodníků v zimním období
 • postřik chodníků proti prorůstání trávy 3 x ročně
 • sekání trávy v prostoru 3 m od domu 3 x ročně

 

Údržba domu:    

 • pravidelná kontrola a výměna žárovek
 • kontrola funkce čidel a jejich opravy
 • kontrola a drobné opravy zámků, vložek a zavíračů
 • seřizování a opravy dveří a oken ve společných částech domů
 • zajištění výměny rozbitých dílů a skel
 • popisy schránek a zvonků v souladu s pokyny vlastníka
 • opravy drobných oděrek stěn
 • zajištění oprav v zájmu správné funkce a vzhledu domu

 

Práce v bytech:

 • kontrola funkce topení a př. drobné opravy (za úhradu)
 • poradenství v úpravách a změnách
 • odečty vodoměrů a kalorimetrů, jejich následné zpracování pro SBD
 • výměny vadných vodoměrů a kalorimetrů

 

Ostatní a specifické práce:

 • pravidelná kvalifikovaná údržba kotelen a výměníků
 • vedení provozní knihy kotelen a výtahů
 • odečty hlavních měřičů vody a tepla
 • součinnost s firmami provádějícími kontroly, revize a opravy
 • zajištění likvidace vosích a sršních hnízd na domech
 • zajištění nástrah proti hlodavcům v domech
 • objednání potřebných subdodavatelů a dohled nad jejich prací ve spolupráci se správcem
 • vyproštění z výtahu v případě, že není v dosahu servisní firma
 • posouzení závad, jejich dokumentace a transparentní hlášení na SBF
 • hlášení škod správci a spolupráce při jejich odstranění
 • dohlížet nad dodržováním domovního řádu
 • informování družstevníků o hlášených výlukách a př. opravých narušující běžný provoz domu
 • archivace tel. kontaktů na družstevníky pro případ havárie

 

Pohotovostní práce:                          

 • zajištění dostupnosti některého z kvalifikovaných pracovníků 24 hod denně
 • pohotovostní zásah některého pracovníka  v případě havárie vody, kotelny, topení, elektřiny, uvíznutí ve výtahu a je nedostupná, nebo pomalá servisní firma, poškození domu např. větrem tak, že hrozí další škody a jiné práce potřebné pro urychlené odvrácení nebezpečí a škod na životech a majetku družstevníků

 

Provozní náklady a vybavení:

 • pořízení veškerého vybavení a zázemí ( sněhové frézy, sekačky, mulčovače, zametače, auta, dílenské a kancelářské vybavení, úklidová technika, pronájem  nebytových prostor atd. ) je plně v režii domovnické firmy
 • pohonné hmoty a údržba techniky spojená s provozem je plně v režii domovnické  firmy
 • náklady spojené s pojištěním firmy a jejích pracovníků je plně v režii domovnické firmy
 • brigádníci, školení a kvalifikace jsou v režii domovnické firmy

 

 Seznam oprávnění a školení:

 • obsluha malých kotelen,
 • obsluha nízkotlakých nádob,
 • dozorce výtahu,  
 • Ž.L. správa a údržba bytového a nebytového fondu.

 

 

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.