Ekonomická správa

Součástí vlastní nabídky ekonomická správa nemovitosti je:

 • vedení předepsané evidence bytového fondu a její archivaci
 • evidence všech bytových, nebytových a komerčních prostor
 • evidence vlastníků, členů družstva, nájemníků, podnájemníků a uživatelů v bytových i nebytových jednotkách.
 • vedení podvojného účetnictví domu v souladu s platnou legislativou
 • vedení mzdové a personální agendy
 • komplexní správa úvěrů včetně hypotéčních a jejich rozpočítání mezi členy
 • aktivní obsluha bankovního účtu objednatele vč.zajištění veškerých plateb
 • stanovení výše nájemného
 • předpis služeb, fondu oprav, nájmů a veškerých záloh spojených s užíváním jednotek
 • zpracování podkladů pro roční rozúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek a vypracování archivní složky s kopiemi všech použitých dokladů
 • zpracování ročního vyúčtování služeb a záloh na ně jednotlivým uživatelům
 • vyúčtování fondu oprav a předkládání všem vlastníkům v rámci vyúčtování služeb
 • stanovení výše a sledování úhrad spojených s členstvím v družstvu, přepočet členských podílů,
 • pravidelná úprava záloh podle potřeb a nárůstu cen
 • vedení přehledu plateb všech plateb uživatelů
 • vyčíslení úroků nebo poplatků z prodlení v případě prodlení s platbami od uživatelů
 • zajištění on-line přístupu k datům výše uvedených  evidencí  pro výbor
 • zajištění on-line přístupu k datům a evidenci „svého objektu“ a „svého prostoru“ prostřednictvím internetu pro jednotlivé uživatele, vč. hlášení případných změn
 • upomínání dlužníků,
 • náklady na poštovné: 1x vyúčtování služeb, 1x nový rozpis záloh, 2x upomínka/klient a rok
 • zpracování kompletní účetní uzávěrky vč. její kopie pro výbor
 • zpracování ročního daňového přiznání k dani z příjmů
 • zpracování výroční zprávy hospodaření pro schválení členskou schůzí nebo shromážděním vlastníků
 • audit účetnictví a předepsané evidence vedených jiným správcem

 

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.