Organizačně správní

Součástí vlastní nabídky organizační a správní je:

 • provozování jednoduchých internetových stránek pro dům
 • obsluha datových schránek
 • zajištění vypracování a uzavření smluv souvisejících s převodem jednotek do vlastnictví
 • zajištění vypracování a uzavření smluv souvisejících s převodem členských práv v bytovém družstvu
 • organizační zajištění členské schůze nebo shromáždění vlastníků, zajištění prostoru, sestavení plánu, příprava podkladů, rozeslání pozvánek,
 • vypracování zápisů z členských schůzí nebo shromáždění vlastníků vč. přijatých usnesení
 • zpracování a odeslání podkladů do rejstříku dokumentů na obchodním rejstříku
 • účast zástupce Interma BYTY správa s.r.o. na členské schůzi nebo shromáždění vlastníků
 • zajištění předkládání povinných údajů Českému statistickému úřadu
 • zajištění vypracování návrhů na změnu stanov
 • zajištění kompletace poštovních zásilek určených jednotlivým členům
 • zajištění informování uživatelů o změnách týkajících se spravovaných nemovitostí
 • vypracování vnitřních směrnic a provozních řádů dle platné legislativy
 • archivace platného znění veškerých smluv
 • vypracování nájemních smluv dle platné legislativy
 • podávání výstrah a návrhů na ukončení nájemních smluv
 • zastupování objednatele při soudních řízeních v souvislosti s vydáváním platebních rozkazů
 • poskytnutí součinnosti při soudním vymáhání pohledávek
 • příprava podkladů souvisejících s vyloučením člena z družstva, vyčíslení vypořádacích podílů

 

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.