Technická správa

Součástí vlastní nabídky technické správa nemovitosti je:

 • archivace technické dokumentace domu
 • pravidelná kontrola stavu domů
 • komunikace s přímými dodavateli energií a služeb, uzavírání smluv a jejich dodatků
 • sestavení plánu předepsaných revizí, prohlídek a kontrol dle legislativy, zajištění jejich provedení a součinnost při zajištění následných oprav
 • zajištění revizí spotřebičů ve vlastnictví uživatelů jednotek
 • zajištění provozuschopnosti objektu (havárie, pojistné události, živelné pohromy)
 • zajištění údržby objektu (drobné opravy a údržba společných částí domu)
 • provádění výběrových řízení na dodavatele oprav a služeb
 • evidence pojistných událostí, zajištění náprav vzniklých škod, zajištění podkladů pro likvidaci pojišťovnou
 • kontrola plnění povinností ukládaných vlastníkovi bezpečnostními,hygienickými a požárními předpisy
 • poradenství v oblasti optimalizace dodávky energií služeb
 • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce
 • zajišťování oprav a údržby bytových a nebytových domů a komerčních prostor
 • součinnost při zajišťování větších oprav, rekonstrukcí a s tím spojených výběrových řízení
 • vyjadřování se k záměrům stavebních úprav, které svým rozsahem nepřesahují ohlašovací povinnost dle stavebního zákona
 • zajištění havarijní služby
 • zajištění úklidových služeb společných prostor
 • zajištění úklidu venkovních ploch
 • zajištění úklidu a údržby vnitřních parkovacích stání
 • zajištění údržby zeleně
 • zajištění deratizace, dezinfekce a dezinsekce objektů
 • zajištění odečtů poměrových měřidel
 • zajištění inventarizace majetku klienta, pasporty, vybavení jednotek, investiční majetek

 

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.