ZÁPIS z jednání členské schůze Bytového družstva VLNAŘSKÁ

22.10.2019 13:19

ZÁPIS

z jednání členské schůze Bytového družstva VLNAŘSKÁ

Datum a místo konání: 18. 10. 2019, Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999/51, 17:00 hod.

Počet členů Bytového družstva VLNAŘSKÁ (dále jen „BDV“) k 18. 10. 2019: 264

Přítomno celkem: 35 členů BDV, včetně plných mocí – celkem 57 hlasů

Program:

 1. Zahájení, prezence
 2. Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze BDV
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření družstva za rok 2018
 5. Informace o skončení funkčního období jednotlivých volených členů orgánů BDV (čl. 22 bod 7 Stanov BDV)
 6. Volba předsedy, místopředsedy a člena představenstva BDV
 7. Volba předsedkyně, místopředsedkyně a členky kontrolní komise BDV
 8. Informace o generální opravě střech na domech BDV
 9. Dluhy, provozní záležitosti
 10. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté:

 • Ing. Miroslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.,
 • Michal Večerník – domovník.

 

 

 

 1. Zahájení, prezence

Členské schůzi předsedal Mgr. Mochal, předseda představenstva BDV. Za představenstvo byl dále přítomen Ing. Kubín. Za kontrolní komisi byla přítomna vedoucí komise Ing. Händelová a členky komise Ing. Vondroušová a pí. Palasová. Na úvod předseda představenstva konstatoval, že členské schůzi je přítomno 57 členů BDV.

 

Článek 24 Stanov BDV konstatuje, že členská schůze je usnášeníschopná pouze v případě účasti nadpoloviční většiny všech členů družstva. Aktuální stav členů BDV je 264 a tak předseda představenstva BDV prohlásil vzhledem k počtů přítomných členů BDV členskou schůzi za neusnášeníschopnou.

 

Náhradní termín členské schůze byl stanoven na pátek 1. 11. 2019 od 17:00 hodin v jídelně Střední odborné školy Liberec, Jablonecká 999/51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Mochal

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.