Dodatek k pozvánce na shromáždění konané dne 12.11.2015

27.10.2015 17:00

                            Dodatek k pozvánce

 

na  shromáždění společenství vlastníků domu Seniorů 1616, 463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání : 12.11.2015 v 18:00 hod.

 

Místo konání :  sušárna bytového domu  Seniorů 1616, Liberec 30

 

 

vzhledem k tomu, že někteří členové výboru, zvoleni na shromáždění dne 14.10.2014,   podali rezignaci na práci ve výboru, nový statutární orgán  tudíž nebyl zapsán do  obchodního rejstříku, doplňuji do pozvánky na shromáždění vlastníků domu Seniorů 1616, 463 11 Liberec 30, které se bude konat dne 12.11.2015 nový bod programu:

Volba nového výboru společenství vlastníků

 

Program se upravuje takto:

 

 

Program :

 

1)     Zahájení, prezence

2)     Informace o nové legislativě a přípravě nových stanov

3)     Schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2014

4)     Volba nového výboru společenství vlastníků

5)     Schválení pravidelného příspěvku do fondu oprav

6)     Schválení paušálních náhrad za výkon funkce orgánům SV

7)     Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

Ostatní ustanovení pozvánky zůstávají v platnosti. Děkuji za pochopení.

 

 

                                                                         

Liberec, dne 27.10.2015                       

                                  

 

 

                                                                                     Mgr. Pavel Dymokurský, v.r.

    předseda BD ZENIT

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.