Oznámení nájemcům

28.04.2020 09:13

OZNÁMENÍ NÁJEMCŮM

 

Společnost

RENTAL INVEST LBC a.s.

se sídlem U Sila 1201, 463 11 Liberec 30

IČO 28739540

 

tímto oznamuje všem nájemcům bytů v domech č. p. 1621 a 1622 v ul. Seniorů a 1623 v ul. Ořechová, Liberec 30 následující:

Společně s vyúčtováním úhrad za služby za rok 2019 jste obdrželi nové předpisy nájemného a úhrad za služby s platností od 1.5.2020. Protože však dne 24.4.2020 vešlo v platnost cenové moratorium dle nařízení vlády č. 202/2020 Sb., bude nájemné z bytů zvýšeno až po skončení tohoto moratoria. Prosíme tedy, abyste na nový předpis, který jste obdrželi s vyúčtováním, nebrali ohled a abyste prozatím dále platili nájemné i zálohy na služby ve výši dle posledního předchozího předpisu. Po ukončení cenového moratoria obdržíte aktualizovaný nový předpis.

Z důvodu pokračujícího uzavření kanceláří správce Interma BYTY pro veřejnost Vás prosíme, abyste se s případnými dotazy ohledně předpisu nájemného a úhrad za služby obraceli na příslušné pracovníky správce pouze telefonicky nebo e-mailem. O termínu obnovení standardního provozu kanceláří Vás budeme informovat na webových stránkách správce.

 

 

V Liberci dne 27.4.2020                                  Pronajímatel:

                                                                        RENTAL INVEST LBC a.s.

 

                                                                        představenstvo společnosti

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.