Hospodářský výsledek k 31.12.2012

21.10.2013 13:08

 

 

 

 INFORMACE O HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZA ROK 2012

Bytové družstvo  NOVA

 

 

 

 

    Hospodářský výsledek  k 31.12.2012                   /ztráta/                                               - 2 952,99 Kč

                 HV z minulých let                                       /ztráta                                             - 9 763,37 Kč

                                                                            celkem ztráta                                     - 12 716,36 Kč

 

    Navrhuji úhradu celkové ztráty rozpočítáním v ročním vyúčtování služeb dle členského podílu.

       

      

  1. Majetek družstva                                                                                                  17 505 081,00 Kč

 

        2)  Členské podíly – k 31.12.2012 bylo v družstvu  19 členů.

                                       Fond členských podílů - majetková účast členů                            17 502 221,00 Kč

F                                        Fond členských podílů – splacená část                                    10 838 104,00       

                                       Rizikový fond                                                                             187 020,00 Kč

                                                  

   3)  Finance, závazky a pohledávky

a)  finanční prostředky    -  hotovost v pokladně                                                                 779,00

-  běžný bankovní účet                                                      468 588,37 Kč

                                              -  spořící účet                                                                   220 454,75 Kč

                                           

b) pohledávky     -15 049,00 Kč - jedná se o přepl. na měs.předpisu nájmu a služeb

                            437 601,05 Kč -  pohledávky z titulu poskytnutých plateb

                                                     za služby týkající se provozu družstva 

                            68 040,00 Kč - poskytnutá záloha dodavatelům (voda a elektř.)

                          

c) závazky         - 4 192,18 Kč  - závazky za dodavat. splatné v roce 2013

                              615 420 Kč  - závazky z titulu vybraných záloh za služby týkající se  provozu družstva

                                191 211,00Kč  - výše fondu oprav

                               

       d) úvěry        6 714 560,54,00 Kč  - hypoteční úvěr (10,4 mil.)

                                                            dosud splaceno 3 685 440 Kč

 

Vlastní běžný provoz družstva : správcovská firma Interma,a.s. zajišťuje dle potřeb družstva     

všechny služby tak, aby byly uspokojeny potřeby členů družstva a s potřebnou péčí spravován 

majetek družstva. Se všemi provozními dotazy se můžete obracet na naše středisko správy

bytů: tel. 482 737 977 se sídlem U Sila 1201, Liberec 30.

 

 

 

 

 

 

 

Datum 3.4.2013                                                                 Předkládá: Monika Kocková

                                                                                         ekonom SBF Interma BYTY,a.s.

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.