Interní směrnice č.1/2018 - odečty měřičů pro RV

12.03.2018 11:09

Bytové družstvo ZELENÉ ÚDOLÍ se sídlem: Masarykova 522/12, Liberec 1,
PSČ  460 01, IČ: 25441906
--------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Interní směrnice č. 1/2018

S ohledem na současný neutěšený stav v plnění povinností nájemce dle Stanov družstva,
čl. 46, odst. 2b vydává představenstvo družstva tuto interní směrnici.
     Ve Stanovách družstva, článek 46, odst. 2b jsou uvedeny důvody, které jsou kvalifikovány
jako hrubé porušování povinností nájemce. Mezi nimi je rovněž uveden případ, kdy nájemce
znemožní pronajímateli nebo jim pověřené osobě přístup do jednotky za účelem odpočtu
naměřených hodnot vodoměrů teplé a studené vody a kalorimetru a to po předchozím upozornění.  
Pověřenou osobou za družstvo v této oblasti je domovník, který stanovuje dva lednové termíny odečtů pro každý dům. V odůvodněných případech je možno odeslat na správu
bytů do konce měsíce ledna snímky s údaji na měřidlech. Přes to 20% nájemců neumožnilo odečet provést svou nepřítomností nebo nezajištěním volného přístupu k měřidlům a ani neposlalo fotky a tím porušilo čl. 46 Stanov družstva.
Na základě dosavadního nedobrého stavu v plnění povinností stanovilo představenstvo na zasedání dne 13. 2. 2018 členům, neplnícím toto ustanovení, od měsíce ledna 2019, uhradit družstvu poplatek ve výši 300,- Kč. Poplatek bude zahrnut do ročního vyúčtování úhrad za užívání jednotky.
 
         

V Liberci 20. února 2018

Předseda představenstva ing. Pavel Teichmann

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.