Interní směrnice č. 2/2018

07.05.2018 09:39

Bytové družstvo ZELENÉ ÚDOLÍ se sídlem: Masarykova 522/12, Liberec 1,
PSČ  460 01, IČ: 25441906
--------------------------------------------------------------------------------------------------

                          Interní směrnice č. 2/2018

V poslední době se zvyšuje počet stížností členů družstva na podnájemce, kteří dočasně užívají dle povolení družstva bytové jednotky. V žádosti o souhlas přenechání bytu k dočasnému užívání je uvedena v čl. 5 povinnost podnájemce plnit a dodržovat Stanovy BD a domovní řád. Část podnájemců po upozornění povinnosti Stanov družstva čl. 41, odst. 1 a domovního řádu družstva, čl. 4 a čl. 9 neplní a proto vydává představenstvo tuto interní směrnici.

a) Za vyřizování stížnosti na podnájemce po předchozím upozornění o rušení nočního klidu, nepořádku a znečisťování domu, trvalé obtěžování štěkotem psa apod., uhradí pronajímající člen družstvu částku 500,- Kč, která mu bude zahrnuta do ročního vyúčtování úhrad za užívání bytu.
Při opakované stížnosti družstvo okamžitě zruší členu povolení o přenechání bytu k
dočasnému užívání jiné osobě.

b) Rovněž za vyřizování stížnosti na nájemce a osoby, které s ním bytovou jednotku užívají a
porušují povinnosti dle Stanov družstva, čl. 41 tím, že nadměrně obtěžují uživatele ostatních bytů v domě hlukem, prachem, zápachem apod., uhradí nájemce družstvu částku 500,- Kč,
která mu bude zahrnuta do ročního vyúčtování úhrad za užívání bytu.
Při opakované stížnosti bude družstvo postupovat v souladu se Stanovami družstva, čl. 46,
odst. 1 a 2 o výpovědi z nájmu.

 

V Liberci 2. dubna 2018  

Předseda představenstva ing. Pavel Teichmann

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.