Jednání představenstva

20.04.2018 13:08

Bytové družstvo Bonus, Na Lužci 736, 533 41 Lázně Bohdaneč

Jednání představenstva

Dne:                19.3.2018

Přítomni:         Květoslava Jeníčková, předsedkyně; Tomáš Weidlich, místopředseda; Helena Ševčíková, členka

Program:

I. Informace o činnosti za období od jednání představenstva (26.9.2017 – 19.3.2018)

II. Aktualizace evidenčních listů

III. Příprava členské schůze 22.3.2018                      

 I. Informace o činnosti za období od jednání představenstva (26.9.2017 – 19.3.2018)

 Malování, instalace lišt a výsady – byly provedeny na přelomu září a října. V listopadu čištění kotlů na teplou vodu a deratizace. Průběžná výměna starých žárovek za úsporné. Na jaře (dle klimatických podmínek budou opraveny střechy nad vstupem ( v obou zatéká).

Podepsána nová smlouva o domovnictví, aktualizovaná pojistná smlouva, dohodou ukončena smlouva o úklidu, nově Dohoda o provedení práce. Připravena nová smlouva o správcovství.

Souhlasy: Krupař – podnájem

II. Aktualizace evidenčních listů

Spolupráce p.Rašovská, prosinec - únor.

Nové souhlasy s dosud neevidovanými podnájmy: Kolín, Zatřepálková, Gruberová, Jindrová. 

Opravy v osobních údajích a počtech osob v bytech. Upozornění na rozpor v evidované a skutečné dispozici bytu (Sedláček).

III. Příprava členské schůze 22.3.2018

Projednána zpráva o činnosti představenstva od minulé členské schůze.

Předány informace o refinancování úvěru.

Projednána výroční zpráva, hospodářský výsledek a dluhy družstevníků.

Projednány podklady k plánu oprav na rok 2018.

Představenstvo projednalo rozdělení náhrady výdajů mezi členy představenstva.

 

 

 

Usnesení představenstva:

I. Představenstvo bere na vědomi:

 1. Informace o provedených a plánovaných opravách.

2. Informace o uzavřených nových smluvních vztazích a připravené nové smlouvě o správcovství (od 1.4.2018).

3. Vydané souhlasy s podnájmy.

4. Provedenou aktualizaci evidenčních listů.

5. Podklady pro členskou schůzi týkající se refinancování úvěru.

6. Podklady pro plán oprav na r.2018 – stav fondu oprav, nabídky na modernizaci výtahů (2) a čištění fasády (4), zpevněnou plochu pro umístění stojanů na kola a stojany.

7. Podklady pro členskou schůzi, týkající se hospodaření  družstva.

II. Představenstvo schvaluje:

1. Zprávu o činnosti představenstva pro členskou schůzi.

2. Návrh plánu oprav s doporučením: provést modernizaci v výtahů v r.2018 s využitím nabídky fi Nado, odložit  akci čištění fasády do roku 2019 a instalovat stojany na kola u vchodů.

3. Způsob rozdělení paušálních náhrad výdajů mezi členy představenstva:  9 800 Kč předsedkyně, 3 500 Kč místopředseda, 3 500 Kč členka.  

 

Zapsala: Jeníčková

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.