Nabídka na prodej družstevního podílu

12.01.2015 11:05

Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ, IČO : 25411128,  Masarykova 522/12, Liberec 1

 

NABÍDKA NA PRODEJ DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

 

v Bytovém družstvu HORNÍ PROSEČ

 

 

BD HORNÍ PROSEČ nabízí prodej družstevního podílu v bytovém družstvu za těchto podmínek:

 

1)      Členství v bytovém družstvu je spojeno s užíváním družstevní jednotky č. 6 v domě 02h na   adrese Široká 4860/10, Jablonec nad Nisou.

 

2)      Podmínkou užívání bytové jednotky je dodržení platných stanov družstva. Členem družstva se nemůže stát osoba dříve z družstva vyloučená.

 

3)      Minimální nabídková cena činí 600 000 Kč + převzetí nesplaceného hypotečního úvěru ve výši 357 000 Kč .

 

4)      V ceně je zahrnuta úhrada základního členského vkladu a dalšího členského vkladu odpovídajícího nákladům na pořízení shora uvedeného bytu.

 

5)      Předpokládaný vznik členství je od února 2015.

 

Informace o předmětné bytové jednotce:

Byt č. 6 o velikosti 2+1, ve 2. NP na adrese Široká 4860/10, Jablonec nad Nisou

Velikost bytu : 64,29 m2 včetně balkonu o výměře 2,14 m2 a sklepní kóje o výměře 4,50 m2

 

Způsob podání nabídky:

Nabídky lze podat ve lhůtě do 31.1.2015 do 12:00 a to:

poštou: na adresu Interma BYTY a.s., U Sila 1201, 463 11 Liberec 30

osobně:  kancelář Interma BYTY a.s., U Sila 1201, 463 11 Liberec 30

 

Nabídka se podává v českém jazyce, v zalepené obálce s nápisem :

NEOTVÍRAT a NABÍDKA NA KOUPI DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU V BD HORNÍ PROSEČ

 

Nabídka musí obsahovat:

a)      identifikační údaje osoby, která nabídku činí

b)      nabídkovou cenu

c)      vlastnoruční podpis osoby, která nabídku činí

 

Nabídky budou vyhodnoceny dle nabídkové ceny.

Nabídková cena musí být v plné výši uhrazena ke dni vzniku členství v BD HORNÍ PROSEČ.

BD HORNÍ PROSEČ si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku.

 

Nabídky budou po uplynutí lhůty pro jejich podání otevřeny a vyhodnoceny představenstvem družstva a kontrolní komisí. O výsledku posouzení budou informováni všichni, kteří nabídku podali.

 

V Jablonci nad Nisou 9.1.2015

 

                                                                       Pavla Kmetyová, v.r.

                                                              Bytové družstvo  HORNÍ PROSEČ

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.