Odpady - pronajímané byty

15.05.2019 13:46

Bytové družstvo ZELENÉ ÚDOLÍ se sídlem: Masarykova 522/12, Liberec 1,
PSČ  460 01, IČ: 25441906
   

                                                            

Vážený pane/ Vážená paní,
   členská schůze Bytového družstva ZÚ, konaná v termínu od 9. 4. 2018 do 17. 4. 2019 odsouhlasila vyzvat členy družstva, kteří pronajímají byt nebo byt užívá
jiná osoba, aby předložili doklad, že dotyčnou osobu/osoby/ přihlásili k platbě,
neboť vytváří odpad v Pastelové ulici, dům číslo ve vazbě na
Obecně závaznou vyhlášku města Liberec č. 3/2016, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obracíme se na Vás tímto dopisem se žádostí o předložení dokladu, že za
pronajímaný byt máte osobu /y přihlášenou k tvorbě odpadu na adrese, kde
tvoří odpad, tj. v Pastelové ul. Uvedený doklad předložte do 31. 5. 2019 na
naše středisko správcovské firmy Interma BYTY se sídlem U Sila1201,  
463 11 Liberec 30. V případě, že doklad v daném termínu nepředložíte, bude
Vám poplatek v dané výši zahrnut do ročního vyúčtování za užívání bytu.

Vyřizuje:                                                           Ing. Pavel Teichmann, v.r.
                                                                      předseda představenstva
Liberec 3. 5. 2019
                                               

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.