Oznámení nájemcům

28.04.2020 09:11

OZNÁMENÍ NÁJEMCŮM

 

Společnost

Interma BYTY, akciová společnost

se sídlem U Sila 1201, 463 11 Liberec 30

IČO 28726341

 

tímto oznamuje všem nájemcům bytů, garáží a nebytových prostorů v domech č. p. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 a 1206 v ul. U Sila, Liberec 30 následující:

1) Roční vyúčtování úhrad za služby za rok 2019 Vám bude předáno v odloženém termínu, a to cca o dva týdny později. Toto zpoždění je zapříčiněno současnou situací související s epidemií nemoci COVID-19 a tím, že jsme včas neobdrželi všechny podklady tak, abychom mohli vyúčtování zpracovat v původním zákonném termínu. Přestože nová zákonná úprava umožňuje doručit nájemcům vyúčtování až do 1.9.2020, rozhodli jsme se nevyužít plně této možnosti a vyúčtování Vám bude rozesláno nejpozději do 15.5.2020. Splatnost nedoplatků i přeplatků z vyúčtování se pak bude i nadále řídit sjednanými nájemními smlouvami.

2) Protože jsme si vědomi, že opatření související s epidemií nemoci COVID-19 mohou mít negativní dopady do finanční sféry některých nájemců, rozhodli jsme se odložit pravidelné zvýšení nájemného (tj. zvýšení o míru inflace + 5 % dle uzavřených nájemních smluv) až na měsíc červenec 2020 (původně mělo být zvýšeno od května 2020). Protože však v mezidobí vešlo v platnost cenové moratorium dle nařízení vlády č. 202/2020 Sb., bude nájemné z bytů zvýšeno až po skončení tohoto moratoria. I pokud by ale moratorium bylo ukončeno dříve, garantujeme Vám, že nájemné bude zvýšeno nejdříve od 1.7.2020.

Z důvodu pokračujícího uzavření našich kanceláří pro veřejnost Vás prosíme, abyste se s případnými dotazy ohledně ročního vyúčtování nebo nájemného obraceli na příslušné pracovníky naší společnosti pouze telefonicky nebo e-mailem. O termínu obnovení standardního provozu našich kanceláří Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

 

V Liberci dne 27.4.2020                                  Pronajímatel:

                                                                        Interma BYTY, akciová společnost

 

                                                                        představenstvo společnosti

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.