P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství vlastníků pro dům Sokolská 1365

11.04.2018 09:48

                                                                                   P O Z V Á N K A

 

na shromáždění Společenství vlastníků pro dům Sokolská 1365

 

 

 

Datum konání: 26. 4. 2018 v 17:00 hod.

 

Místo konání: zasedací místnost kanceláře Interma BYTY, a.s.,

                        U Sila 1201, Liberec 30

 

 

Pozvaní hosté:  Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV Interma BYTY a.s.

                             

                        

Program:

 

  1. Zahájení, prezence
  2. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
  3. Schválení řádné účetní závěrky za roky 2013, 2014, 2015, 2016
  4. Volba výboru
  5. Schválení převedení příjmu z pronájmu nebytového prostoru do fondu oprav
  6. Provozní záležitosti
  7. Diskuse, závěr

 

 

 

V Liberci, dne 10. 4. 2018

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                     Ing. Ladislav Drda, v. r.

                                                                                             předseda výboru SV

 

 

 

 

 

Přílohy:     Průvodní dopis + Plná moc     

                   Zpráva o hospodaření za rok 2017 - ke stažení zde 1365 - Výroční zpráva 2017.pdf

                   Formulář - Zmocnění společného zástupce

 

Poznámka:  Zprávy o hospodaření za roky 2013 -2016 jsou součástí podkladových                
                      materiálů na níže uvedené internetové adrese.

 

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese :

www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-sokolska-1365/  

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,

 

                                                                        

pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 26. 4. 2018 zúčastnit osobně,         navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění       společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.

 

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě       manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním  shromáždění.

 

 

Liberec, dne 10. 4. 2018.                                                                                                       

   Ing. Ladislav Drda, v.r.

                                                                                                               předseda výboru SV

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

 

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…................….. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………..……………..,

 

aby mne dne 26. 4. 2018 zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Sokolská 1365, 460 01  Liberec 1 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.