Pozvánka na členskou schůzi dne 23.6.2020

08.06.2020 08:33

  P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401688,

                                  sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  23.6.2020 v 18,00 hod.

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30

 

Pozvaní hosté :  - Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev Interma BYTY a.s.                      

 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření družstva za rok 2019
  3. Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánům družstva
  4. Informace o průběhu rekonstrukce střechy
  5. Informace k převodu družstevních podílů do osobního vlastnictví v roce 2021
  6. Dluhy, provozní záležitosti
  7. Diskuse, závěr

 

 

V Liberci, dne 2.6.2020                                                                                                                                                                                  

 

   Mgr. Jiří Vraný Ph.D., v.r.

                                                                                 předseda družstva 

 

                          

Přílohy : Průvodní dopis

               Výsledky o hospodaření za rok 2019 ke stažení zde

 

 

Pozor prosím zasedací místnost je v domě 1201.

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-gama, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

  

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

Chci vás tímto po roce znovu pozvat na členskou schůzi Bytového družstva GAMA.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří svou osobní účastí či alespoň zasláním plné moci umožnili, že v minulých letech byla členská schůze našeho družstva usnášení schopná v řádném termínu. Doufám, že se nám podaří tuto tradici udržet I v tomto roce, vloni to bylo opravdu těsné.

Proto prosím, pokud se schůze zúčastnit opravdu nemůžete, vystavte v souladu se stanovami plnou moc nějakému zástupci.  Vyplněním přiložené plné moci můžete zástupce zmocnit k tomu, aby Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete vystavit kterékoliv osobě, které důvěřujete. Může jít o stávajícího člena představenstva BD, stejně jako o vašeho rodinného příslušníka či souseda apod.  Plnou moc není nutné notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu prosím o její doručení do 23.6.2020 do 17:00. Můžete jí donést osobně (bydlím v domě - byt č. 46), zaslat poštou, či vhodit do schránky anebo zaslat do kanceláře Správy bytů: Interma BYTY a.s.: U Sila 1201, Liberec 30. Mé trvalé bydliště je Seniorů 1207, Datum nar. si doplním. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci.

Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Jak už víte, vedení města Liberec se prozatím k převodu svého podílu dle smlouvy nestaví příliš vstřícně. 28.5. se tento problém poprvé dostal na jednání zastupitelstva, a řada zastupitelů poprvé zjistila, že takový problém vůbec existuje. Více informací vám podám v průběhu členské schůze, ale nemusíte čekat.

Jako občané Liberce můžete taktéž přispět svými příspěvky s využitím různých cest, které máte k dispozici. Pište všem zastupitelům včetně primátora emaily se svými pocity, jak to vidíte vy ze svého hlediska, z pozice běžného občana, který řeší svou konkrétní situaci. Naleznete je na webu magistrátu. Teď, když je to na radnici rozvířeno, tak je potřeba zastupitele co nejvíce informovat, aby naše věc nezapadla. Všechno, co pošlete je jen dobře pro nás. Nebojte se psát i do médií.

Nebojte se váš pohled na tuto kauzu vysvětlovat dalším lidem. Čím více občanů bude s touto kauzou seznámeno, tím lépe pro nás.

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

S pozdravem

      Mgr. Jiří Vraný Ph.D. , v.r.                                                        

             předseda družstva

 

V Liberci, dne 2.6.2020

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    ---------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á: .......................................................……..…...., dat. nar.: ..........................…..,

trvale bytem: ...................................…….....................................…...............................................…,

tímto zmocňuji pana/paní: ……………..………………………………., dat. nar.: …….….……..……,

trvale bytem: …………………………………………………………………………………………..….,

aby mne dne 23.6.2020 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ GAMA,  IČO: 25401688, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ..............................................., dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                              podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.