Plná moc na schůzi BD HORNÍ PROSEČ

19.11.2013 08:58

 

Vážená paní - vážený pane,                                                                           

 

v souvislosti s konáním členské schůze dne 2.12.2013 bych Vás chtěla upozornit na následující skutečnost, členská schůze je nejvyšší orgán družstva, jehož prostřednictvím členové družstva realizují svá členská práva a názory na dění v družstvu. Na členské schůzi je nutná maximální účast členů a tedy i Vaše !

V případě, že se potřebný počet členů na čl. schůzi nedostaví, bude se schůze muset opakovat, což si vyžádá ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na čl. schůzi vyslat svého zástupce-libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na předsedu družstva, žádám Vás, abyste jí doručil/a do mé domovní schránky do 1.12.2013 , případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

S pozdravem

                                                                                                    Pavla Čechová

                 předseda družstva

Horní Proseč, dne 15.11.2013

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , R.Č. : ...............................…... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

 

aby mne dne 2.12.2013 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva HORNÍ PROSEČ,  IČO : 25411128, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném   v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                    

 

 

                                                                       ...............................................

                                                                                         Podpis

 

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.