Plná moc na schůzi dne 16.10.2014

25.09.2014 15:43

Vážená paní, vážený pane,

 

v souvislosti s konáním schůze 16. 10. 2014 bych Vás chtěla upozornit na skutečnost, že na schválení stanov je potřeba 100% účast členů družstva. Zároveň je nutná přítomnost notáře. V případě nedostatečného počtu členů na schůzi ji bude nutné opakovat, což povede k nárůstu nákladů, které bude muset družstvo uhradit, nehledě na ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí.

Pro případ, že se členské schůze nemůžete zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se Stanovami bytového družstva BONUS možnost vyslat na členskou schůzi svého zástupce s vyplněným formulářem plné moci. Plnou moc není nutné notářsky ověřovat.

 

Zastupováním na základě plné moci můžete pověřit např. Ingrid Bauerovou, Janu Danielovou nebo Tomáše Weidlicha, všichni bytem Na Lužci 736, 533 41 Lázně Bohdaneč.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na výše uvedené osoby, žádám Vás, abyste jí doručil/a do jejich poštovní schránky nejpozději do 15. 10. 2014, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se Stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne,

                      

                                                                                                   Ing. Ingrid Bauerová, Ph.D. v.r.

                                                                                                        předseda představenstva

 

Lázně Bohdaneč, 26.9.  2014

 

---------------------------------------------------       &    ---------------------------------------------------

 

PLNÁ MOC

 

Já, níže podepsaný : ……………………………………………., R.Č. : …………………... ,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………,

 

tímto zmocňuji pana/paní ………………………………………, R.Č. : …………………... ,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………,

 

aby mne dne 16.10. 2014 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva BONUS, IČO : 25451499 se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

V ……………………….., dne ……………….                                  …….....................................

                                                                                                                  podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.