Plná moc na schůzi dne 18.9.2014

03.09.2014 14:54

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva     RÝNOVICKÁ NISA.     

 

V souvislosti s konáním schůze bych Vás chtěla upozornit na skutečnost, že na schválení stanov a ke schválení rozdělení družstva je potřeba účast všech členů družstva . Zároveň musí být přítomna paní notářka. V případě malého počtu členů na této schůzi, se bude  muset  opakovat .

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním následující plné moci mne můžete zmocnit k tomu,  abych Vás na členské schůzi zastupovala. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně nebo do  sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, nebo do kanceláře Správy bytů Interma BYTY a.s. - U Sila 1201, Liberec 30, a to tak,abych jí měla k dispozici nejpozději dne 17.9.2014. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Na schůzi se budou též podepisovat nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou .

 

 

S pozdravem

                                                          

                                                                                               Ing. Miloslava Ježková

              předseda družstva

 

V Liberci, dne 1.9.2014

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------    %   ----------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................…….. , R.Č. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…............................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..…., R.Č. : …….…………………. ,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….……. ,

 

aby mne dne 18.9.2014 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva RÝNOVICKÁ NISA,      IČ : 28690354, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                  ..................................

                                                                                                                  Podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.