Plná moc na schůzi

04.06.2014 10:19

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný/á………………………………………………. R.Č. ………………………………………………………

Trvale bytem: …………………………………………………………………………………………………………………………

Tímto zmocňuji pana/paní …………………………………….  R.Č.………………………………………………………

Trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………………

aby mne dne 18. 6. 2014 zastupoval/a na členské schůzi BD Starý Harcov, IČO: 250 23 438, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01, a to v rozsahu programu uvedeném na pozvánce k této schůzi.

 

 V ………………………………………. dne: ......................  …………………………………………

                                                                                                        podpis             

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.