Plná moc na schůzi

04.06.2014 10:19

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný/á………………………………………………. R.Č. ………………………………………………………

Trvale bytem: …………………………………………………………………………………………………………………………

Tímto zmocňuji pana/paní …………………………………….  R.Č.………………………………………………………

Trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………………

aby mne dne 18. 6. 2014 zastupoval/a na členské schůzi BD Starý Harcov, IČO: 250 23 438, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01, a to v rozsahu programu uvedeném na pozvánce k této schůzi.

 

 V ………………………………………. dne: ......................  …………………………………………

                                                                                                        podpis             

Zpět

Kontakt

Interma BYTY a.s.
akciová společnost
U Sila 1201
Liberec 30
46311

482 737 977
604 227 931

datová schránka : jx9sbug

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek 8:00-11:00 12:00-16:00
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2020 Interma BYTY, a.s.