Plná moc na shromáždění

12.11.2014 12:43

Plná moc

Já níže podepsaný vlastník bytové jednotky č. ………, v domě Seniorů 1618, Liberec 30,

zmocňuji tímto pana/paní .…………………….……………………………, datum narození ……………………,

bytem ……………………………………………………………………………………………………………………………………

k zastupování na shromáždění vlastníků svolaném na 27. 11. 2014 předsedou výboru společenství vlastníků domu Seniorů 1618.

Plná moc se vztahuje k hlasování ve všech bodech programu dle pozvánky.

Tato plná moc nezmocňuje k zatížení bytové jednotky žádným zástavním právem nebo jiným věcným břemenem.

V ………………………………… dne ………………………

Jméno a příjmení zmocnitele ………………………………………………………………….

bytem ………………………………………….…………………………………………………………,

datum narození ……………………… podpis zmocnitele ………………………………

Zmocněný plnou moc přijímá.

V ………………………………… dne ……………………… podpis zmocněného …………………………

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.