Povinnost zajištění měření užití tepelné energie

11.11.2014 13:09

    V souvislosti s mediální kampaní vedenou sdělovacími prostředky ohledně povinného měření užití tepelné energie předkládáme vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu k ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb., § 7 odst. 4 písm. a),

 

    Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") žadateli sdělilo, že podle ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb., § 7 odst. 4 písm. a), připravuje zákonem požadovaný prováděcí právní předpis.

    V připravovaném prováděcím předpisu je uvedena formulace, že za zařízení registrující dodávku tepelné energie pro vytápění v jednotce u konečného uživatele lze považovat indikátory vytápění instalované přímo na každém otopném tělese nebo na odtokové trubce otopného tělesa a dále, že za zařízení registrující dodávku tepelné energie pro dodávku teplé vody se považují vodoměry na teplou vodu, používané k rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody konečným uživatelům, instalované v jednotce konečného uživatele. Měření nebo zařízení registrující dodávku tepelné energie, uplatněné u konečných spotřebitelů v budově, se instaluje u všech konečných spotřebitelů a je shodného principu a provedení. Samotná instalace je technicky velmi jednoduchá a nezasahuje do vnitřního vytápěcího systému, je možné ji provést i v otopném období bez přímého kontaktu s teplonosnou látkou.

    Povinnost zajistit měření užití tepelné energie se nevztahuje na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele. Jedná se například o hotely, ubytovny, kancelářské budovy pro jednoho uživatele, školy, školky, domovy seniorů apod. Zcela jednoznačně se však vztahuje na objekty, kde jsou náklady na teplo a teplovou vodu rozúčtovány vlastníkem tohoto objektu podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

 

Celé znění článku je na:https://www.mpo.cz/dokument149708.html

 

Znění vyhlášky je na https://www.techtradett.cz/pdfv/vyhlaska_237_2014_o%20zmene_vyhlasky_194_2007.pdf

 

Všechny námi spravované objekty podmínky výše uvedených zákonů splňují!!  Bez Výjimky.

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.