Pozvánka na členskou chůzi družstva dne 24.2.2015

09.02.2015 10:52

Bytové družstvo RÝNOVICKÁ NISA

IČ : 28690354

Masarykova 522/12

460 01 Liberec 1

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi bytového družstva

 

 

Datum konání : 24.2.2015 v 18,00 hod.

 

Místo konání : Tenisový klub, restaurace u Tenisu 214, Jablonec nad Nisou – Horní Proseč

 

Pozvaní hosté : Ing. Martin Stašák, Interma a.s.                           

 

 

Program :

 

1) Zahájení, prezence

2) Informace o rozdělení družstva  BD RÝNOVICKÁ NISA

3) Volba nového  představenstva  družstva

7) Provozní záležitosti, diskuze, závěr

 

V Liberci, dne 9.2.2015

 

 

 

 

                                                              Ing. Miloslava Ježková , v.r.                                                                            

                                                                                              

 

 

 

 

Přílohy : -   Průvodní dopis + formulář plné moci

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také  na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-rynovicka-nisa  a u předsedkyně družstva.

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

zasílám Vám pozvánku na  členskou schůzi Bytového družstva RÝNOVICKÁ NISA.     

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním následující plné moci mne můžete zmocnit k tomu,  abych Vás na členské schůzi zastupovala. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně do kanceláře Správy bytů Interma BYTY a.s. - U Sila 1201, Liberec 30, a to tak, abych jí měla k dispozici nejpozději dne 23.2.2015. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

S pozdravem

                                                          

                                                                             Ing. Miloslava Ježková, v.r.

 

              

V Liberci, dne 9.2.2015

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------    %   ----------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................…….. , R.Č. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…............................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..…., R.Č. : …….…………………. ,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….……. ,

 

aby mne dne 24.2.2015 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva RÝNOVICKÁ NISA,      IČ : 28690354, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                       .................................

                                                                                                               Podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.