Pozvánka na členskou schůze bytového družstva dne 22.3.2018

26.02.2018 12:24

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva BONUS, IČO: 25451499
se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 22. 3. 2018 v 16,30 hodin

Místo konání: Langerova síň Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1

 

Pozvaní hosté:

Ing. Miloslava Ježková – manažerka bytových družstev Interma BYTY, a.s.

Ing. Petr Horáček – hypoteční specialista

Martin Pavelka – správce

 

 

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva předsedy představenstva o činnosti družstva
  3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrk  za rok 2017 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
  4. Refinancování hypotečního úvěru
  5. Schválení paušálních náhrad statutárním orgánům za rok 2017
  6. Provozní záležitosti, dluhy
  7. Závěr

 

Lázně Bohdaneč, 14. 2. 2018

 

                                                                                             

                                                                                                  Ing. Květoslava Jeníčková v.r.

                                                                                                        předseda představenstva

 

Přílohy:

  • průvodní dopis a plná moc
  • Zpráva o hospodaření za rok 2017 ke stažení zde
 
 
 
 

Vážená paní, vážený pane,

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva BONUS.

Vzhledem k blížícímu se konci fixace úrokové sazby družstevního hypotečního úvěru bychom se chtěli pokusit snížit Vaše měsíční splátky HÚ, zajistit lepší úrokovou sazbu. V návaznosti na to chceme zrefinancovat hypoteční úvěr. Refinancování HÚ je ale nutné schválit na členské schůzi, zdůrazňujeme tedy nutnost účasti členů družstva na této členské schůzi. Pokud tedy dnes již víte, že na schůzi nebudete přítomni, využijte prosím obvyklého postupu a pověřte někoho důvěryhodného plnou mocí, aby Vás na schůzi zastoupil.

Za tímto účelem Vám posíláme v souladu se Stanovami bytového družstva BONUS formulář plné moci pro případ, že se členské schůze nemůžete zúčastnit osobně. Plnou moc není nutné notářsky ověřovat. Zastupováním na základě plné moci můžete také pověřit některého člena z představenstva družstva.

Pokud budete plnou moc vystavovat na jednoho z představenstva, žádám Vás, abyste jí doručil/a do naší poštovní schránky nejpozději do 21. 3. 2018, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se Stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

                      

                                                                                                   Ing. Květoslava Jeníčková v.r.

                                                                                                        předseda představenstva

Lázně Bohdaneč, 14. 2. 2018

 

---------------------------------------------------       &    ---------------------------------------------------

 

                                                        PLNÁ MOC

 

Já, níže podepsaný : …………………………………………., Dat.nar. : …………………... ,

trvale bytem : ………………………………………………………………………….....………,

tímto zmocňuji pana/paní ……………………………………, Dat. nar. : …………………... ,

trvale bytem : ……………………………………………………………………….....…………,

aby mne dne 22. 3. 2018 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva BONUS, IČO : 25451499 se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

V ……………………….., dne ……………….                                  ………………………… ....

                                                                                                          podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.