Pozvánka na členskou schůzi 25.5.2016

09.05.2016 14:58

                                       P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva CHLUMEC, IČO : 25451791,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání : 25.5. 2016 v 17:00 hod.

Místo konání : zasedací místnost Obecního úřadu Chlumec, Krušnohorská 39

 

Program :  

 

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva představenstva

3) Návrh na zvýšení platby do fondu oprav

4) Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2015

5) Provozní záležitosti

6) Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté :   -    Ing. Miloslava Ježková  - manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                         -     Jitka Večerníková – technička Interma BYTY a.s.

 

                         

 

V Chlumci, dne 2.5.2016 

 

                                                                                    Mgr. Martina Brhelová, v.r.

                                                                                      předsedkyně družstva

 

 

 

                                    

Přílohy :  - průvodní dopis + plná moc

               - výsledky hospodaření za rok 2015  ke stažení zde 

               

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/chlumec    a u předsedkyně družstva  .

  

 

 

Vážená paní - Vážený pane, 

 

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva Chlumec.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne, nebo místopředsedu družstva můžete zmocnit k tomu,  abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 24.5.2016, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

 

S pozdravem

 

 

                                                                                    Mgr. Martina Brhelová, v.r.

                                                                                     předsedkyně družstva     

               

V Chlumci, dne 2.5.2016

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ............................................................………... , Dat. nar. : .....................…... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………......………………..……., Dat. nar.. : …….…………,

 

trvale bytem : ………………………………………………….…………………………………..………..,

 

aby mne dne 25.5.2016 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva CHLUMEC,                      IČO : 25451791, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném       v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............           ...............................................

                                                                                                   podpis

               

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.