Pozvánka na členskou schůzi 26.4.2016

01.04.2016 16:05

                       P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401688,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  26.4.2016 v 18,00 hod.

 

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1204,  463 11 Liberec 30

 

Pozvaní hosté :  - Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev Interma BYTY a.s.                         

 

Program :

 

1.      Zahájení, prezence

2.      Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2015

3.      Schválení  paušálních náhrad členům statutárního orgánu družstva

4.      Dluhy, provozní záležitosti

5.      Diskuse, závěr

 

 

V Liberci, dne 16.3.2016                                                                                                                                                                                   

 

   Mgr. Jiří Vraný Ph.D.,v.r.

                                                                                          předseda družstva 

 

 

Přílohy : Průvodní dopis

               Výsledky hospodaření za rok 2015 ke stažení zde

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-gama, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

   

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

Chci vás tímto po roce znovu pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva ZÚ GAMA.

 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří svou osobní účastí či alespoň zasláním plné moci umožnili, že v minulých dvou letech byla členská schůze našeho družstva usnášení schopná v řádném termínu. Doufám, že se nám to podaří I v tomto roce.

 

Proto prosím, pokud se schůze zúčastnit opravdu nemůžete, vystavte v souladu se stávajícími stanovami plnou moc nějakému zástupci.  Vyplněním přiložené plné moci mne můžete  zmocnit k tomu, abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete ale vystavit i kterékoliv jiné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutné notářsky ověřovat.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu prosím o její doručení do 25.4.2016. Můžete jí donést osobně (bydlím v domě - byt č. 46), zaslat poštou, či vhodit do schránky a nebo zaslat do kanceláře Správy bytů Interma a.s.: U Sila 1204, Liberec 30. Mé trvalé bydliště je Seniorů 1207, RČ si doplním. V případě,že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci.

 

Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

 

S pozdravem,

                                                                                           Mgr. Jiří Vraný Ph.D. , v.r.                                                        

             předseda družstva

 

V Liberci, dne 16.3.2016

 

---------------------------------------------------------    "    ---------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , R.Č. : ...............................…..,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….…………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..….,

 

 

aby mne dne 26.4.2016 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401190, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ............................................... , dne ..………..............       ...............................................

                                                                                                    podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.