Pozvánka na členskou schůzi BD BONUS dne 28.6.2017

08.06.2017 12:55

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva BONUS, IČO: 25451499

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 28. 6. 2017 v 16,30 hodin

Místo konání: Langerova síň Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1

 

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva předsedy představenstva o činnosti družstva za období 7/2016 - 6/2017
  3. Výsledky hospodaření za rok 2016
  4. Volba nového předsedy a místopředsedy představenstva
  5. Schválení odměn statutárním orgánům za rok 2016
  6. Provozní záležitosti (malování, vnitřní úpravy, zeleň), dluhy
  7. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté:

Ing. Miloslava Ježková – manažerka bytových družstev Interma, a.s.

Martin Pavelka – správce

 

Lázně Bohdaneč, 7. 6. 2017

 

                                                                                                   Ing. Ingrid Bauerová, Ph.D. v.r.

                                                                                                        předseda představenstva

 

Přílohy:

            -    průvodní dopis

-    plná moc

-    Zpráva o hospodaření za rok 2016 ke stažení zde

 

 

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti s konáním členské schůze 28. 6. 2017 bych Vás chtěla upozornit na skutečnost, že v případě nedostatečného počtu členů na členské schůzi se bude muset schůze opakovat.

Pro případ, že se členské schůze nemůžete zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se Stanovami bytového družstva BONUS možnost vyslat na členskou schůzi svého zástupce s vyplněným formulářem plné moci. Plnou moc není nutné notářsky ověřovat.

Zastupováním na základě plné moci můžete také pověřit např.

·         Ingrid Bauerovou, bytem Na Lužci 736, 533 41 Lázně Bohdaneč nebo

·         Janu Danielovou, bytem Na Lužci 736, 533 41 Lázně Bohdaneč nebo

·         Tomáše Weidlicha, bytem Na Lužci 736, 533 41 Lázně Bohdaneč.

Vzhledem k platným Stanovám nemůže jeden zmocněnec na základě plné moci zastupovat více než 1/3 všech členů družstva - proto při volbě zmocněnce nevolte vždy prvního ve výše uvedeném návrhu zmocněnců.

Pokud budete plnou moc vystavovat na jednoho z představenstva, žádám Vás, abyste jí doručil/a do naší poštovní schránky nejpozději do 27. 6. 2017, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se Stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

S pozdravem a přáním pěkného dne,

                      

                                                                                                   Ing. Ingrid Bauerová, Ph.D. v.r.

                                                                                                        předseda představenstva

Lázně Bohdaneč, 7. 6. 2017

 

 

---------------------------------------------------       &    ---------------------------------------------------

                                                PLNÁ MOC

 

Já, níže podepsaný : ……………………………………………., R.Č. : …………………... ,

trvale bytem : ……………………………………………………………………....……………,

tímto zmocňuji pana/paní ………………………………………, R.Č. : …………………... ,

trvale bytem : ……………………………………………………………………....……………,

aby mne dne 28. 6. 2017 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva BONUS, IČO : 25451499 se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ……………………….., dne ……………….                                  ……………..................

                                                                                                        podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.