Pozvánka na členskou schůzi BD CHLUMEC dne 18.4.2018

29.03.2018 09:00

P O Z V Á N K A

               na členskou schůzi Bytového družstva CHLUMEC, IČO : 25451791,

            sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání : 18.4.2018 v 17:00 hod.

Místo konání : Základní škola, Muchova ulice Chlumec., boční vchod do školní jídelny.

 

Pozvaní hosté :   -   Ing. Miloslava Ježková  - manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.     

                             -   Jitka Večerníková – technička Interma BYTY a.s.

 

                         

 

Program :  

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva představenstva
  3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení  řádné účetní závěrky

za rok 2017 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

  1. Návrh na zvýšení platby do fondu oprav o 2 Kč/ m2
  2. Volba představenstva družstva
  3. Provozní záležitosti
  4. Diskuse, závěr

 

V Chlumci, dne 26.3.2018 

 

                                                                                    Mgr. Martina Brhelová, v.r.

                                                                                      předsedkyně družstva

Přílohy :  - průvodní dopis + plná moc

                 - výsledky hospodaření za rok 2017  ke stažení zde 

               

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/chlumec    a u předsedkyně družstva  .

  

 

Vážená paní - Vážený pane, 

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi Bytového družstva Chlumec.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne, nebo místopředsedu družstva můžete zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 17.4.2018, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

 

                                                                                  Mgr. Martina Brhelová, v.r.

                                                                                     předsedkyně družstva     

               

V Chlumci, dne 26.3.2018

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

á níže podepsaný/á : ............................................................………... , Dat. nar. : .....................…... ,

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………......…………….……., Dat. nar.. : …….……………..,

trvale bytem : ………………………………………………….…………………………………..………..,

aby mne dne 18.4.2018 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva CHLUMEC,  IČO : 25451791, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném       v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                 podpis

               

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.