Pozvánka na členskou schůzi BD NOVA dne 11.6.2015

26.05.2015 14:15

                          P O Z V Á N K A

 

             na členskou schůzi Bytového družstva NOVA, IČO : 25484753,

                         sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání :  11.6.2015  v 17,00 hod.

 

Místo konání : Vinárna „NIKOL“ u slévárny, sídliště Rumburských hrdinů

 

 

Program :   

 

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva představenstva družstva

3) Schválení výsledků hospodaření za rok 2014

4) Schválení paušálních náhrad představenstva za rok 2014

5) Schválení refinancování hypotečního úvěru

6) Rekonstrukce střechy

7) Dluhy, provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté :

Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev ( Interma BYTY a.s. )

Ing. Petr Horáček – úvěrový specialista

 

 

Nový Bor, dne 13.5.2015

 

 

                                                                          Petr Mašek, v.r.

                                                                          předseda družstva

 

 

 

 

Přílohy :  Průvodní dopis + formulář plné moci

                Výsledky hospodaření za rok 2014

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese  www.interma-byty.cz/uzivatele/novy-bor/   a u předsedy družstva.

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,   

 

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva NOVA.

 

 Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete zmocnit mne, či místopředsedu družstva pana Vojtěcha Křivana k tomu,  abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.   Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

                                           

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, či místopředsedu, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 10.6.2015, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

                                  

S pozdravem

 

 

                                                                                              

                                                                                               Petr Mašek, v.r.

            předseda družstva

Nový Bor, dne 13.5.2015

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , R.Č. : ...............................…... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

 

aby mne dne 11.6.2015 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva NOVA, IČO : 25474995, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............        ..............................................

                                                                                              podpis                                   

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.