Pozvánka na členskou schůzi BD VRCHOVINA dne 24.9.2015

07.09.2015 14:31

Bytové družstvo VRCHOVINA

IČ : 27359000

Masarykova 522/12

460 01 Liberec 1

 

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi bytového družstva

 

Datum konání : 24.9.2015 v 10,00 hod.

 

Místo konání : Thermica plus s.r.o., Jablonecká 42/35, 460 01 Liberec 5

 

Program :

 

1) Zahájení, prezence

2) Změna stanov družstva

3) Odvolání stávajícího představenstva družstva

4) Volba nového představenstva družstva 

5) Provozní záležitosti, diskuze, závěr

 

V Liberci, dne 7.9.2015

               Ing. Petr Horáček                                                                                         

                                                                                               předseda představenstva

Bytové družstvo VRCHOVINA

     Masarykova 522/12

       460 01 Liberec 1

 

 

Přílohy : - Průvodní dopis + formulář plné moci

 - Návrh na změnu stanov družstva ke stažení zde

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva     VRCHOVINA.  

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám tedy, v souladu s dosud platnými stanovami družstva, následující možnost. Vyplněním následující plné moci mne můžete zmocnit k tomu, abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit na jiného člena družstva, příp. na kteroukoliv jinou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně ověřovat.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a na adresu sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, nebo do kanceláře správce bytového fondu Interma BYTY a.s., U Sila 1201, Liberec 30, a to nejpozději do 23.9.2015. V případě,      že Vás na členské schůzi bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami a platnými zákony jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

S pozdravem

               Ing. Petr Horáček                                                                                        

                                                                                                   předseda představenstva

 

Bytové družstvo VRCHOVINA

     Masarykova 522/12

       460 01 Liberec 1

 

 

V Liberci, dne 7.9.2015

 

 

 

--------------------------------------------------------    %   ------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................…….. , R.Č. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…............................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..…., R.Č. : …….…………………. ,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….……. ,

 

aby mne dne 24.9.2015 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva VRCHOVINA,        IČ : 27359000, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvede-ném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ............................................... , dne ..………..............      ..........................................

                                             Podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.