Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva dne 1.9.2020

13.08.2020 12:34

POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ ALFA, IČO: 25401190,

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání: 1. 9. 2020 v 19:00 hod.

Místo konání: zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

Adresa: U Sila 1201, 463 11 Liberec 30

Pozvaní hosté: zástupci správce – Interma BYTY, akciová společnost

Program

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva kontrolní komise
  3. Zpráva hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
  4. Schválení paušálních náhrad za výkon funkce člena v orgánech družstva za rok 2019
  5. Projednání a schválení návrhu na vypořádání majetkového podílu města v bytovém domě Seniorů 1209, Liberec 30
  6. Provozní záležitosti
  7. Diskuse, závěr

 

V Liberci, 12. 8. 2020

 

Ing. Naděžda Vacková, v.r.

předsedkyně družstva ZÚ ALFA

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-alfa  a u předsedkyně družstva.

                        

 

Přílohy: Průvodní dopis + Plná moc

             Výsledky hospodaření za rok 2019 ke stažení zde

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                            

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ ALFA dne 1.9.2020.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním plné moci mne, nebo místopředsedu družstva Mgr. Jiřího Machačného můžete zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu nebo na osobu pana místopředsedy, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně  nebo do kanceláře Správy bytů Interma BYTY a.s. - U Sila 1201, Liberec 30 a to tak, abych jí měla k dispozici nejpozději dne 30.8.2020. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

S pozdravem

                                                                                                                             Ing. Naděžda Vacková, v.r.

                                                                                                                              předsedkyně družstva

V Liberci, dne 12.8.2020

 

-----------------------------------------------------------     &    -------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ................................................................……... , Dat. nar. : ...........................,

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………..……..…………………..……., Dat. nar.: ………………………..…,

trvale bytem : …………………………………………………….……………………………………………………………………….…….,

aby mne dne 1.9.2020 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ ALFA, IČO: 25401190, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ....................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                              podpis

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.