Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva dne 24.6.2020

08.06.2020 08:40

Pozvánka na členskou schůzi

Bytového družstva STARÝ HARCOV, IČO 250 23 438

Sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání: 24.6.2020 v 18:00 hod.

Místo konání:   Garážové stání domů BD STARÝ HARCOV

                             Sluneční stráň,  Liberec 15 -  Starý Harcov

Pozvaní hosté:  Ing. Miloslava Ježková, manažerka BD

                             Mgr. Renata Ponikelská,  právnička Interma  BYTY a.s.

 

 Program  členské schůze 

 1. Prezence, zahájení
 2. Volba řídícího schůze a mandátové komise
 3. Zpráva o činnosti představenstva
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019  
 5. Návrh na schválení směrnice č. 1/2020 BD STARÝ HARCOV ke stažení zde
 6. Schválení paušálních náhrad představenstva a kontrolní  komise za rok 2019
 7. Informace o současné situaci při převodu nájemních bytů u některých BD do osobního vlastnictví
 8. Volba představenstva družstva
 9. Odstranění závad z elektrorevize u domu 863/11
 10. Informace o dlužnících
 11. Diskuze, závěr

 

V Liberci  dne:  6. 6. 2020

                                                                 

                                                                                       Bohumil Ženatý v.r.

                                                                                        předseda družstva

 

 

Přílohy:  Formulář plné moci

                Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2019 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese  www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-stary-harcov  a u předsedy družstva.

 

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á: ………………………………………………………….…. Dat. Nar.:. ……………………………,

Trvale bytem: ………………………………………………………………………………………………………………………,

Tímto zmocňuji pana/paní: ………………………………………….…….…. Dat. Nar.:. ………………….…………,

Trvale bytem: ………………………………………………………………………………………………………………………,

aby mne dne 24. 6. 2020 zastupoval/la na členské schůzi Bytového družstva STARÝ HARCOV,  IČO: 250 23 438, sídlem: Masarykova 522/12, Liberec 1, PSČ 460 01, a to v rozsahu programu uvedeném na pozvánce k této schůzi.

 

 V ………………………………………. dne:  ………………………...         ……………………………………………………

                                                                                                                              podpis            

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.