Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva dne 6.11.2019

22.10.2019 15:52

P O Z V Á N K A

 

                                  na členskou schůzi bytového družstva UNIVERSUM,  IČO: 272 68 811

                                                  sídlem: Masarykova 522/12,  460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání:  6.11.2019 v 18.30 hod.

Místo konání:  Café bar U Karla (z druhé strany restaurace)

                        Ul. Přátelství 155, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

 Pozvaní hosté:  zástupci správcovské firmy Interma BYTY, akciová společnost

 

 

Program :   

  1. Zahájení členské schůze, prezence
  2. Seznámení s výroční zprávou o hospodaření družstva a schválení řádné účetní    závěrky za rok 2018 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
  3. Prodej pozemku p.č.1906/10 a p.č. 1906/127
  4. Dluhy, provozní záležitosti
  5. Diskuse, závěr

 

V Uhřiněvsi, dne 18.10.2019                              

                                                                                        

                                                                                       Ing. Michal Krůta, v.r.

předseda představenstva

         BD Universum

 

   Přílohy :  - průvodní dopis + Plná moc

                    - zpráva o hospodaření družstva za rok 2018 ke stažení zde

 

                                                                         

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/praha/bd-universum2/    a u předsedy družstva.

  

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.