Pozvánka na členskou schůzi dne 11.10.2018

24.09.2018 16:32

P O Z V Á N K A

               na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ BETA, IČO : 25401203,
                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  11.10.2018 od 18:30 hod.

Místo konání :  zasedací místnost  Interma BYTY, akciová společnost

                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30

Pozvaní hosté :   Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                              Jan Moravec – domovník

                                Milan Benda – zástupce dodavatelské firmy

                      

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Oprava a rekonstrukce balkonů
  3. Provozní záležitosti
  4. Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 24.9.2018

 

                                                                                           Milan Lenc, v.r.

                                                                                        předseda družstva

 

                              

Přílohy : Průvodní dopis + plná moc

 

             

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-beta  a u  předsedy družstva.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                            

zasílám Vám pozvánku na mimořádnou členskou schůzi Bytového družstva  ZÚ BETA.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete mne, nebo kohokoliv z představenstva zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu tak Vás žádám, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně, nebo do kanceláře Správy bytů Interma BYTY a.s. - U Sila 1201, Liberec 30 a to tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne 10.10.2018. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

S pozdravem

 

                                                                                           Milan Lenc, v.r.

            předseda družstva

 

V Liberci, dne 24.9.2018

 

------------------------------------------------------------------------       &    -------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................………... , Dat. nar. : …........................ ,

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..………………………..………., Dat. nar. : ……….………..…,

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

aby mne dne 11.10.2018 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ BETA, IČO: 25401190, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                              podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.