Pozvánka na členskou schůzi dne 11.4.2017

27.03.2017 15:14

P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401688,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání :  11.4.2017 v 18,00 hod.

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30

Pozvaní hosté :  - Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev Interma BYTY a.s.                   

 

Program :

1.    Zahájení, prezence

2.    Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2016 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

3.    Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánům družstva

4.    Dluhy, provozní záležitosti

5.    Diskuse, závěr

 

 

V Liberci, dne 7.3.2017                                                                                                                                                                                   

 

   Mgr. Jiří Vraný Ph.D.,v.r.

                                                                                  předseda družstva 

                                  

Přílohy : Průvodní dopis

               Výsledky hospodaření za rok 2016 ke stažení zde

 

Pozor prosím zasedací místnost je nově v domě 1201, ne 1204 jako v minulém roce.

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-gama, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

   

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                            

 

Chci vás tímto po roce znovu pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva GAMA.

 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří svou osobní účastí či alespoň zasláním plné moci umožnili, že v minulých třech letech byla členská schůze našeho družstva usnášení schopná v řádném termínu.

 

Doufám, že se nám podaří tuto novou tradici udržet I v tomto roce.

 

Proto prosím, pokud se schůze zúčastnit opravdu nemůžete, vystavte v souladu se stávajícími stanovami plnou moc nějakému zástupci.  Vyplněním přiložené plné moci mne můžete  zmocnit k tomu, abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete ale vystavit i kterékoliv jiné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutné notářsky ověřovat.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu prosím o její doručení do 10.4.2017 Můžete jí donést osobně (bydlím v domě - byt č. 46), zaslat poštou, či vhodit do schránky a nebo zaslat do kanceláře Správy bytů Interma a.s.: U Sila 1204, Liberec 30. Mé trvalé bydliště je Seniorů 1207, RČ si doplním. V případě,že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci.

 

Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

 

S pozdravem

                                                                        

         Mgr. Jiří Vraný Ph.D. , v.r.                                                        

           předseda družstva

 

V Liberci, dne 7.3.2017

 

---------------------------------------------------------    "    ---------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , R.Č. : ...............................…..,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….…………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..….,

 

 

aby mne dne 11.4.2017 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401190, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                ...............................................

                                                                                                                        podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.